info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet

Vanligare med svarta löner och skattefusk i bygg

Hälften av byggföretagen anser att det förekommer svarta löner i byggbranschen och att de är utsatta av konkurrens från företag som skattefuskar, visar en ny rapport. Resultaten pekar på en stor försämring i branschen.

Svaren ingår i en undersökning av Skatteverket. Byggbranschen utmärker sig negativt och där är det betydligt fler som tror att det förekommer svarta löner och skattefusk än då samma frågor ställdes 2013.

I byggbranschen instämmer drygt hälften av företagen i påståendet ”Svarta löner förekommer i vår bransch”. Det är en fördubbling jämfört med 2013. Lika många företag anser att de i stor utsträckning är utsatta för konkurrens från företag som skattefuskar. Också det är en ökning.

Läs också Tröstlös kamp mot misären på bygget – många blir utnyttjade

På hela arbetsmarknaden anser cirka 20 procent av företagen att det skattefuskas och betalas ut svarta löner i deras bransch.

Undersökningen gjordes 2017 bland 5 400 företag i landet och omfattar företagens inställning till skattesystemet, skattefusk och Skatteverkets kontroll.

Nära 30 procent av byggföretagen tycker att det finns stora möjligheter för företagen i branschen att undkomma skatt, däremot svarar 78 procent att de har förtroende för Skatteverkets sätt att arbeta.

Bland företagen som har personalliggare höll 73 procent med om att dessa motverkar svartarbete. I byggbranschen som instämde inte lika många, två tredjedelar. Personalliggare infördes i bygg 2016.

– Det här visar på en mycket oroande utveckling. Våra medlemsföretag vill ha sund konkurrens. Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig. Därför behövs såväl utveckling och kontroll av gällande regelverk som uppföljning och effektiva sanktionssystem, säger Malin Nilsson, koncernjurist på Sveriges Byggindustrier i en kommentar till rapporten.

Läs också Experten: "Hysteriskt mycket brottslighet inom bygg"

Staten vill komma till rätta med problemet och därför har projekt Osund konkurrens startats. Arbetsmiljöverket genomför tillsammans med Polisen och Skatteverket oanmälda kontroller på arbetsplatser, ofta inom bygg, runtom i landet. Även andra myndigheter kan medverka. Syftet är att inspektera företag som skaffar sig konkurrensfördelar genom att inte följa regler och lagar. Man vill även se till att arbetare inte far illa eller blir utnyttjade.

Annons
AKH 640×240 V47-48
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V46-48 PC