info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Storsatsning på kvinnor inom byggbranschen

Byggnads, Byggindustrin och Sif startar en informationskampanj för att få in fler kvinnor och invandrare i byggsektorn. Projektet beräknas kosta cirka 80 miljoner kronor och kommer att pågå i tre år.

Det finns mycket få kvinnliga byggnadsarbetare. Av Byggnads cirka 100 000 medlemmar, är bara cirka 600-700, kvinnor. Bland tjänstemännen i byggsektorn är könsfördelningen lika ojämn. Andelen invandrare är också mycket liten, både bland yrkesarbetare och tjänstemän.
Detta gör att Byggindustrin och de fackliga organisationerna nu ansöker om EU-bidrag för att kunna starta ett projekt med syfte att öppna branschen för kvinnor och invandrare. Projektet går under namnet ”Libra”.

Det finns flera orsaker till satsningen. Bland annat kommer branschen att behöva bredda rekryteringen av unga yrkesarbetare och tjänstemän i framtiden. Andelen äldre i byggsektorn är hög och många kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren.
Byggbranschens rekryteringsbehov bedöms uppgå till mellan 65 000 och 90 000 personer under perioden. Den största bristgruppen utgörs av byggnadsarbetare.
– Ett annat syfte är att arbetsmiljön kan bli bättre om det kommer in fler kvinnor i branschen. Kvinnor är mer rädda om sig själva och varandra, säger Torbjörn Molander, som representerar Byggnads i styrgruppen för projektet.

Men det finns också samhällsekonomiska syften med att öppna byggbranschen för nya grupper.
Ett fåtal av de invandrare som har byggbakgrund arbetar i branschen, och målet är att deras kompetens bättre ska utnyttjas.
De som ska arbeta i projektet kommer bland annat att utreda olika frågor, till exempel hur synen på invandrare ser ut i byggsektorn, samt vilka orsakerna kan vara att tjejer hoppar av byggprogrammen. Det finns också en mängd idéer om konkreta aktiviteter, vars främsta syfte är att förändra attityder.

Man vill nå ut med information på till exempel lagbasträffar, i invandrarorganisationer och på skolor.
Projektet ska också arbeta direkt mot företagen, så att de bland annat i högre utsträckning tar emot kvinnliga prao-elever och elever med invandrarbakgrund. Man vill även påverka Byggnads, att i utbildningen av fackliga förtroende män uppmärksamma frågor om mångfald, jämlikhet och diskriminering.
– En idé är att anlita skådespelare och anordna lunchteater ute på byggarbetsplatserna. En föreställning som följs av diskussioner, säger Lars Tullstedt, som representerar Sveriges Byggindustrier i Libra.

Organisationerna Sif, Byggnads och Byggindustrin lämnar in en ansökan om EU-bidrag gemensamt, och hoppas att EU ska att täcka 45 procent av de beräknade kostnaderna på totalt cirka 80 miljoner kronor. Organisationerna bidrar själva med medel i form av lokaler, kompetens, arbetstid och arbetskraft, vilket beräknas motsvara cirka 40 miljoner kronor totalt under de tre år projektet pågår.
AMS har också ett finger med i spelet och stödjer Libra. Det spanska byggarbetarfacket är en samarbetspart i projektet.
Enligt planerna ska projektets aktiviteter äga rum i tre utvalda områden: Skåne, Stockholm och Halland.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Storsatsning på kvinnor inom byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig