info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 980×240 v43

Sänkt gränsvärde för asbest på gång – mer jobb för sanerare

Gränsvärdet för asbest kan komma att sänkas i Europa. I Sverige tror fack och företag att en sänkning kan leda till fler jobb åt sanerare. Men de tycker också att mer behöver göras för att hindra att arbetare skadas och dör.

Hårdare asbestkrav tros leda till mer jobb för saneringsföretagen. Foto: AV

”Sänk gränsvärdet för asbest 100 gånger, till 0,001 fiber per kubikcentimeter”. Det blir sannolikt EU-parlamentets krav när asbestdirektivet ska göras om nästa år. Johan Danielsson, socialdemokraternas huvudförhandlare för asbest i EU-parlamentet, hoppas om att det ska gå igenom.  ´
– Vi fick en majoritet för våra krav att gränsvärdet ska sänkas till en hundradel av dagens. Det betyder i praktiken att ingen asbest kan hanteras utan skyddsutrustning, säger han.

Detta är en förändring som både svenska och internationella forskare krävt då de hävdar att det skulle rädda liv. Även flera andra krav stöds nu av utskottet, exempelvis efterkontroller vid sanering och register där uppgifter om förekomst av asbest i byggnader läggs in.

Läs också Asbest-gräns kan sänkas: "100 gånger för högt idag"

Johnny Daveman är regionalt skyddsombud på Byggnads Stockholm-Gotland och arbetar mycket med asbestfrågor.

Skyddsombudet Jonny Daveman. Foto: Anna Simonsson

Vad skulle ett sänkt gränsvärde innebära?
– Vi har stora bekymmer då det gäller asbestdamm och det är bra att man stramar åt och sänker gränsvärdet. För de professionella sanerarna som redan idag jobbar rätt kommer det inte att bli någon skillnad, annat än att man absolut får mer jobb. Hur stor effekten blir för övriga på ett bygge är jag osäker på. Det skulle kunna bli en stor effekt för den vanliga rivaren eller byggarbetaren som inte jobbar direkt med asbestrivning. 

 Men mycket mer måste göras för säkerheten, tycker Johnny Daveman.
– Om man ska få färre utsatta för asbest i byggbranschen måste utbildningarna för asbestarbetare skärpas. Då måste Arbetsmiljöverket se till att prov avläggs på verket och att deras inspektörer har uppsikt över proven. För det är för många företag som själva utbildar sin egen personal. Många av dessa utbildningar är alldeles för dåliga. Det är den största frågan vi har om man vill rädda liv, säger han.

Ocab är en av landets största asbestsanerare och utför även provtagning av asbest. Reglerna runt asbestsanering är omfattande med krav på bland annat tillstånd, utbildning, medicinska kontroller, heltäckande klädsel och andningsskydd för dem som sanerar.

Lars Berghäll, Ocab

Lars Berghäll, avdelningschef på Ocab i Stockholm, tror inte heller att en sänkning av gränsvärdet det skulle innebära någon större skillnad för de professionella sanerarna.
– Men jag förstår att det är viktigt att göra en markering.  Skillnaden för oss skulle nog bli att vi får mer jobb. Fler företag tar nog in professionell hjälp. Men redan idag tycker jag att folk aktar sig så fort det är asbest.

Ocab utbildar byggnadsarbetare för att de ska lära sig att känna igen asbest.

Hur är det med kunskapen ute?
– Det är väldigt varierande. Men för att man ska ha nytta av ett sänkt gränsvärde måste man ju veta var asbest kan finnas och ta prover. Det är sedan vi kommer in och sanerar, när dessa prover är tagna, säger Lars Berghäll, som vill se skärpta krav på miljöinventeringar i fastigheterna.

Det är EU:s kommission som ska lägga fram ett nytt förslag till direktiv men parlamentets ord väger tungt.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
EHRAB 250×600 v43a
EHRAB 250×600 v43b
EHRAB 250×600 v43c

Du läser: Sänkt gränsvärde för asbest på gång – mer jobb för sanerare