info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons
Quiz

Säker på vatten? Helt säker?

Hur säker är du på Säker vatten? Kolla vem som har bäst koll bland kollegorna i det här kluriga quizet om branschreglerna.

Annons
Annons
Fråga 1/8

Golvbrunnar tillverkade före …. samt golvbrunnar som är felaktigt monterade i bjälklaget ska bytas ut vid renovering.

Fråga 2/8

Golvbrunn i våtrum ska i normala fall vara monterad så att minsta avstånd mellan väggens tätskikt och yttre fläns är … mm.

Fråga 3/8

Installationer av tappvattenledningar som är dolt placerade och inte inspekterbara, till exempel i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, ska utföras …

Fråga 4/8

Rensanordning på liggande samlingsledning ska utföras med … anslutning för att göra det möjligt att rensa åt två håll.

Fråga 5/8

Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva avsedd för tätskikt ska vara utfört med högst … mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genom föringsdetalj.

Fråga 6/8

Mått mellan underlag för tätskikt och spillvattenavsättningens eller hylsans överkant ska inte vara mindre än … mm vid montering av tätskikt.

Fråga 7/8

Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och intilliggande väggs eller golvs tätskikt inte vara mindre än … mm.

Fråga 8/8

Golvet under WC-stol eller annan golvmonterad apparat ska tillåta ett borr- och skruvdjup på … mm.

Du har svarat på 0 av 8 frågor.
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig