info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Prognosen: Så går byggandet nästa år

Byggföretagen tror på en stabil byggkonjunktur under nästa år. På plussidan – infrastrukturjobb och fritidshus. På minussidan – bostadsbyggandet.

Renoveringar och ombyggnader av fritidshus under Coronaperioden har lyft byggbranschen under året. Foto: Mostphoto

Byggföretagen har kommit med en ny prognos för hur byggbranschen kommer utvecklas framöver. Arbetsgivarna räknar med att investeringarna ökar svagt i år jämfört med 2019. Något som delvis förklaras av mer ombyggnadsprojekt och att folk i spåren av Covid-19 lägger pengar på sina fritidshus istället för att åka på utlandsresor. En trend som arbetsgivarna tror fortsätter även under 2021. Trots det räknar arbetsgivarna med ett oförändrat byggande nästa år. Största anledningen är ett minskat bostadsbyggande.

Den sektorn som förväntas gå bäst är anläggningsbyggandet. Den kommer enligt Byggföretagen bli en ”en stark motvikt till den negativa utvecklingen och bidra till att bygginvesteringarna totalt sett förblir oförändrade under 2021”. Det som driver på när det gäller anläggningsbyggandet är offentliga investeringar i infrastruktur.

Läs också Industrifacken säger nej till första budet: ”Rätt beslut”

Bostadsbyggandet, som är den del av branschen som är mest arbetsintensiv, spås under 2020 ligga kvar på en oförändrad nivå jämfört med 2019. Byggföretagen spår att det kommer ha påbörjas 47 700 bostäder under året. Den siffran gäller för flerbostadshus och småhus tillsammans. Under 2021 räknar arbetsgivarna med 45 500 nya bostäder. Alltså en svag nedgång jämför med i år.

Sysselsättningen i branschen förväntas minska något. Under prognosperioden, som sträcker sig från 2019 till och med 2021, tror arbetsgivarna att 8 000 jobb försvinner i byggindustrin.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Prognosen: Så går byggandet nästa år