info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Prime Livings vd: "Vi har fallerat"

Magnus Dahlberg, vd för Prime Living Industries, svarar via mejl på frågor om företaget.

Flera av era huvudentreprenörer har kriminella kopplingar. Vilka kontroller gör ni av dem ni anlitar?

– Jag kan inte säga mer än att vi tyvärr har fallerat i vår kontroll och då främst på grund av tidspress. Nu har vi dock förbättrade rutiner på plats vid kontrakterande av ny entreprenör.

Läs också Bakom succén: Fusk, brott och statliga pengar

Dahlberg nämner bland annat kontroll i Bolagsregistret, skattekontroll och referenser i branschen.

– Vad gäller två av huvudentreprenörerna är de exempel på att vi skyndat snarare än gjort en gedigen bakgrundscheck. Vad gäller det ena (där vd:n representerat ett företag som betalat ut svarta löner) så har vi inte längre något samarbete utan befinner oss numera i en tvist som sköts via våra jurister. Vad gäller det andra (där en tidigare styrelsemedlem är dömd för förberedelse till mord) så har vi nyligen avslutat vårt samarbete i muntligt samförstånd, och kommer även att avsluta det juridiskt inom kort.

– Så ja, vi har gjort många misstag som står oss dyrt men som vi nu åtgärdar. Vi är dock i en dialog med en ny entreprenör som garanterat kommer att uppfylla alla våra krav och rutiner.

Hur reagerade ni när den tidigare projektledaren på Mälarvikens Tak och Bygg blev mördad – och hur reagerade ni på hoten mot företaget?

– Givetvis är det extremt sorgligt och obehagligt när en person man fysiskt träffat och haft en tidigare relation med blir skjuten. Vi har dock inte haft något samröre med Mälarvikens Tak och Bygg sedan februari i år och har därmed enbart fått information om hot som en del av stämningsansökan via vårt juridiska ombud.

Läs också Täby-politikern efter avslöjandet: "Väldigt oroande"

Hur kommenterar ni problemen med ventilation, mögel, el och farliga balkonger i era bostäder?

– De fåtal lägenheter som idag är i bruk i Spånga har genomgått och fått en godkänd OKV (obligatorisk kontroll av ventilationssystem) efter uppmätta luftflöden som är gjorda av en oberoende intygsgivare. Vad gäller elen så är fastigheten godkänd via interimistiskt slutbesked. Vidare har elsäkerhetsverket gjort tillsynsbesök och där har vi en pågående dialog samt svarar på diverse frågor och åtgärdar de eventuella brister som kan komma att påtalas.

– Vad gäller våra balkonger så är de godkända för utomhusbruk med rätt hållfastighet och uppfyller samtliga säkerhetsaspekter. Det har dock kommit klagomål på att några av räckena är sneda, detta har vi tittat på och då gjort ytterligare säkerhetsgenomgång kopplat till de balkongerna.

– Ett fåtal lägenheter i vårt bestånd i Göteborg fick vattenskador på grund av en takläcka 2017, men detta åtgärdares förra sommaren. Det finns däremot inga kända problem med fukt i lägenheterna. Beträffande vår fastighet i Lund så finns en åtgärdsplan att uppdatera ventilationen i resterande fastighetsbestånd fram till årsskiftet. Ett 10-tal lägenheter har redan fått uppgradering. Orsaken till fukt härrör i sammanhanget till äldre ventilationslösning där hyresgäst hade möjlighet till avstängning av ventilation.

Vi har pratat med flera företagare som inte fått pengar för utfört arbete på era byggen. Hur kommenterar du det?

Läs också Så mutades chefen på studentbygget

– Vi är medvetna om att det finns ett antal underentreprenörer som saknar betalning från vår tidigare totalentreprenör trots att vi redan ersatt vår tidigare totalentreprenör för det arbete underleverantörerna utfört och det material som levererats. Detta är dock en rättslig tvist idag som ska avgöras i rätten – något både vi och de underleverantörer vår tidigare totalentreprenör underlåtit att ersätta ser fram emot.

– Vi har även själva haft några mindre tvister med våra underentreprenörer då vi ansett att den aktuella entreprenören inte utfört sitt arbete på ett korrekt och avtalsmässigt sätt. Ett av fallen har gått till tingsrätten varav vi fick rätt och tillika full ersättning.

Arbetsmiljön på flera av era byggen har kritiserats av både Byggnads och Arbetsmiljöverket. Hur kommenterar du det?

– Vad gäller arbetsmiljön i Spånga så hade vår tidigare huvudentreprenör även ansvar för Bas-U och fick då vissa påpekanden av Arbetsmiljöverket. De problem som uppstod åtgärdades dock direkt i god dialog med Arbetsmiljöverket och i övrigt har det inte varit några problem.

– Det bör uppmärksammas att vi under hela entreprenadtiden inte haft några tillbud eller olyckor och att samtliga parter aktivt strävat efter en ren och säker arbetsplats i Spånga.

Läs också Kris på Prime Living – hälsofaror och börsproblem

– Vad gäller Göteborg så har du helt rätt i att vi haft diskussioner både med Byggnads- och Arbetsmiljöverket under den period vi anlitade en viss huvudentreprenör. Tyvärr så slarvades det uppenbarligen både med fallskydd och hjälmar. Något som förändrades efter att vi bytte entreprenör.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Prime Livings vd: "Vi har fallerat"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig