info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnads 980×240 v21

Oscar Properties svarta lista: "Inte kvalitet"

Mängder av tvister och byggfel. Klagomålen haglar från bostadsrättsföreningar där exklusiva Oscar Properties har byggt.

Hammarby sjöstad, där bland annat Oscar Properties har byggt. Foto: Mostphotos

Oscar Properties har gjort sig känt som ett företag som tillverkar innovativa bostäder till dem som har råd att betala. Man bygger ofta påkostade lägenheter i gamla lokaler i Stockholm och enligt företaget är ”arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo” kärnan i Oscar Properties identitet.

2018 har varit ett rekordår för det snabbt växande företaget och 700 bostäder beräknas att tas i bruk före nyår.

Läs också Här är branschens största bolag

Men det finns en annan, mörkare bild av Oscar Properties. I årsredovisningar från flera bostadsrättsföreningar syns att företaget har gjort mängder av byggfel, som man först efter kraftiga påtryckningar eller rättsliga processer har åtgärdat.

Oscar Properties byggde om Luma Lampfabrik i Hammarby sjöstad till lägenheter 2010 och bostadsrättsföreningen Glödlampsfabriken bildades. Föreningen har därefter påträffat flera konstruktionsfel, bland annat upptäcktes stora problem med ventilationen under en kontroll.

Peter Anderzon är ordförande i bostadsrättsföreningen Glödlampsfabrikens styrelse. Han berättar om två kraftiga regn, som skadade lokaler som föreningen hyr ut.

– Gatan blev helt översvämmad och vatten rann in i lokalerna, säger Peter Anderzon.

Oscar Properties om kritiken: "Tar ansvar"

Så här svarar Monica Nygren, kommunikationsansvarig på Oscar Properties, på kritiken från boastadsrättsföreningarna.

Hur kommenterar du de många klagomål från bostadsrättsföreningar – bland annat Kampementsparken, Läderfabriken, Sandhamnsgatan 39 och Glödlampsfabriken – om kvalitetsproblem på bostäderna?

– Oscar Properties bygger unika bostäder och inga projekt är likadana, det är komplicerade processer där det ibland kan bli fel, men vi tar ansvar och månar alltid om att snabbt lösa problem. De projekt du nämner är äldre projekt från den tiden vi anlitade externa byggbolag. Det innebar att det aldrig var samma personal vid projekten och att vi inte alltid fick den kvalitet vi sökte. Därför valde vi att starta ett eget byggbolag för ett par år sedan.

Flera tvister har uppkommit med bostadsrättsföreningarna. Varför tvingas de hota för att få arbete utfört?

– I dag har vi inga tvister med några bostadsrättsföreningar. Men ett problem som alla bostadsproducenter som använder underleverantörer har är att garantin riskerar att upphöra om inte samma underleverantör som byggt också avhjälper problemet. Det är anledningen till att vissa problem drar ut på tiden mer än någon önskar.

Väggar och golv fick brytas upp, samtidigt som företagen i lokalerna evakuerades. Efter översvämningen redde man ut orsakerna. Det visade sig att felaktiga anläggningsarbeten låg bakom vattenproblemet.

– Dagvattenledningarna var inte rätt kopplade. Vi fick avloppsvatten på fel ställen, berättar Peter Anderzon.

Men Oscar Properties var till att börja med ovilligt att utföra de nödvändiga arbetena. Detsamma gällde ventilationsproblemen och en felaktigt uppförd fasad.

– Det är vi som har fått driva sakerna mot Oscar Properties och jag ska inte säga att det har gått smärtfritt. Det har inneburit mycket jobb för styrelsen, säger Peter Anderzon.

Precis som andra bostadsrättsföreningar har man bara fått gehör för sina krav efter att ha hotat med rättsliga åtgärder eller att kontakta massmedia.

– Det är tråkigt att man ska behöva hota med saker för att få det man har rätt till, men vi har varit tvingade att ta till sådana åtgärder, säger Peter Anderzon, som är kritisk till Oscar Properties affärsidé.

Läs också Norra tornens byggherre: ”Ingen behöver bära 12 våningar”

– Man jobbar med yta, men inte med kvalitet på djupet, säger han.

Ett annat problem hos flera av föreningarna har varit en för optimistisk ekonomisk plan från Oscar Properties, bland annat när det gäller lokalhyror. Flera föreningar har krävt ekonomisk kompensation för detta.

Nio Oscar Properties-föreningar med problem:

Sandhamnsgatan 39, Östermalm: Enligt årsredovisningen från 2015 saknade fyra lägenheter godkänd ventilation. Styrelsen skriver om ”långvariga besvär”.

Glödlampsfabriken, Hammarby sjöstad: Felaktigt utförda anläggningsarbeten som ledde till översvämningar två gånger. Föreningen tvingades bryta upp golv och väggar. Fel på ventilationen i flera lägenheter, vilket gett bullerproblem. En fasad har gjorts om totalt, efter påvisade fel.

Kampementparken, Östermalm: Enligt föreningsstämman 2013 har man processat med Oscar Properties för att få felaktiga friskluftsdon utbytta. Isolering och tätning i taklägenheter har gjorts om på grund av brister. Styrelsen skriver också om fuktskadade lägenheter och att fasaden måste tätas.

Läs också ”Usel arbetsmiljö på Norra tornen”

Läderfabriken, Nacka: Ett tak behövdes bytas ut på grund av en felkonstruktion. Sprickor i väggputs och andra fel har också rättats till.

Biografen, Vasastan: Köpare i Brf Biografen har tidigare vittnat i media om att föreningens interimsstyrelse – med representanter tillsatta från Oscar Properties – inte berättade att taket på föreningens hus höll på att säljas för nya bostadsprojekt.

Brf Båtturen 1, Hammarby sjöstad: Har tvistat med Oscar Properties om en lokal som skulle omvandlas till lägenheter. ”Förhandlingar till av parterna juridiska ombud vilket har lett till avsevärda kostnader för BRF Båtturen 1”, står det i årsredovisningen för 2014.

Karlavägen 76, Östermalm, Stockholm: Årsredovisningen från 2016 visar att man har haft en tvist med Oscar Properties interimsstyrelse, som lät en boende bygga ut i delar av trapphuset.

Nybrogatan 57, Östermalm: Byggbrister i en lokal som hyrs ut. Höga renoveringskostnader, som Oscar Properties ersatte med 100 000 kronor.

Posthuset, Kungsholmen: Har fört en process mot byggherren för att få ut pengar.

Annons
EHRAB 250×600 v21 version A
EHRAB 250×600 v21 version B
EHRAB 250×600 v21 version C

Du läser: Oscar Properties svarta lista: "Inte kvalitet"