info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren v20

Massiv ökning av asbestsaneringar

Asbestsanering har blivit mycket vanligare och fler företag gör jobben. På tio år har antalet anmälningar om rivning av asbest fördubblats, erfar Byggnadsarbetaren.

Stor ökning av antalet anmälda asbestrivningar på 10 år. Foto: Mostphotos

Arbetsmiljöverket får in allt fler anmälningar om asbestrivning. Byggnadsarbetaren har bett Arbetsmiljöverket ta fram siffror för de senaste fem åren, samt för jämförelseåret 2008.

På tio år har antalet anmälningar om asbestrivning fördubblats. År 2008 inkom 11 050 anmälningar till Arbetsmiljöverket. Tio år senare, år 2018, inkom 21 300 anmälningar.

Läs också Arbetsmiljölarm i Skåne: "Asbest låg helt öppet"

Antalet företag som får tillstånd för asbestrivning har också ökat kraftigt. 2008 beviljade Arbetsmiljöverket 192 tillstånd för rivning av asbest, jämfört med förra året då 269 firmor fick tillstånd. Toppåret 2017 var både antalet inkomna anmälningar och tillstånd som högst: 23 500 rivningsanmälningar och 286 beviljade tillstånd.

Conny Regnell har arbetat med sanering i tio år och driver företaget Svenska Asbestsanerarna. Han ser hur uppdragen ökat de senaste åren.

Conny Regnell, asbestsanerare.

– Det pekar uppåt. Det är ju många renoveringar av miljonprogrammen. Och nu kommer militären, som bygger om och återtar gamla lokaler. Så det kommer att fortsätta öka, säger Conny Regnell.

Asbest är förbjudet sedan 1982 och det finns en lång rad krav kring hanteringen eftersom dammet kan medföra allvarliga lungsjukdomar. Att hantera asbest kräver därför tillstånd, särskilda skyddsåtgärder, skyddsutrustning och rätt utbildning.

Fler asbestrivningar ställer också krav på säkerheten.

Läs också Nya larmsiffror – så många dör av asbest

– Det har blivit bättre med kunskaperna på senare år, men det finns ett stort omedvetet slarv, menar Conny Regnell.

Det förekommer också att företag utför jobb utan tillstånd, berättar Conny Regnell.

– Jag gav en offert till en kund som tyckte att det blev dyrt. Tre månader senare ringde ett företag till oss för att fråga om vi kunde hämta asbest på en adress. Det var samma kund. Företaget hade inte tillstånd och visste inte hur de skulle deponera.

Conny Regnell har också reagerat på att mäklare sällan kontaktar yrkeskunniga.

–Det borde finnas en skyldighet att rapportera vid misstanke. Jag ser ju direkt om det kan vara asbest i kaklet till exempel. Dammet kan sprida sig i en hel fastighet om man hanterar asbest på fel sätt, säger Conny Regnell.

Läs också Första kyrkan med solpaneler

En anmälan om asbestsanering ska skickas till Arbetsmiljöverket senast två dagar innan ett rivningsarbete börjar.

Fotnot: Siffrorna över antalet anmälningar om asbestrivning är ungefärliga, uppger Moon-Ji Jaber, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Anmälda asbestrivningar
  • 2008: ca 11 050 st
  • 2014: ca 18 400 st
  • 2015: ca 20 400 st
  • 2016: ca 21 600 st
  • 2017: ca 23 500 st
  • 2018: ca 21 300 st

Källa: Arbetsmiljöverket

Asbest
 • Asbest är ett samlingsnamn på kristallina silikatmineral med olika kemisk sammansättning och olika egenskaper. Det finns sex olika sorter.
 • Omkring 100 personer dör varje år i sjukdomen mesoteliom, som ett resultat av tidigare exponering för asbesthaltigt damm. Asbestfibrerna kan även orsaka andra allvarliga lungsjukdomar.
 • Anmälan om rivning av asbest ska göras till Arbetsmiljöverket och innehålla uppgifter om:
 1. Adressen till rivningsobjektet,
 2. Namn och adress till den som har beställt arbetet,
 3. Datum för rivningens början och slut,
 4. Rivningsarbetets art, omfattning och typ av asbesthaltigt material, samt
 5. Den beräknade mängden asbesthaltigt avfall samt vem som ska transportera.

Källa: Arbetsmiljöverket

Kristian Borg
Annons
Bluebeam May PC

Du läser: Massiv ökning av asbestsaneringar