info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kvickleran gör små ras stora: ”Kan bli flytande som filmjölk”

Kvicklera var ordet i var mans mun efter det jättelika jordskredet i Stenungsund. På ett bygge kan leran gå från fast till livsfarlig. Så här funkar det.

Kvicklera på bygget kan gå från fast till livsfarlig. Skredet i Stenungsund.
Natten till lördagen den 23 september rasade ett stort område på och omkring E6:an vid Stenungsund. Snart framkom uppgifter om kvickleran i området som en tänkbar orsak. Raset startade vid bygget. Foto: TT Nyhetsbyrån, Mostphotos, SGI

Kvicklera på bygget kan gå från fast till livsfarlig och göra små ras stora.

Vad är kvicklera?

Kvicklera är en form av gammal havsbotten som finns i marken. Saltet i leran har lakats ur och därmed har lerans kemi ändrats, så att den snabbt kan gå från fast till flytande om den utsätts för påverkan.

Kvicklera finns i Västsverige men också i andra delar av Skandinavien, samt i Nordamerika och Ryssland. Den har orsakat de flesta allvarliga lerrasen i Sverige.

Varför kan den vara farlig?

Leran är förrädisk. Den ser ut som vanlig lera när man till exempel schaktar den, men kan ändra form vid påverkan.

Hanna Sofie Pedersen, SGI.

”Man kan bygga på kvicklera men det är väldigt känsligt i kombination med stabilitetsproblematik, då det kan bli farligt. Går det ett litet skred i den här typen av lera kan den lösas upp och bli flytande som filmjölk. Det gör att ett litet skred fortplantar sig bakåt och blir större och större”, berättar HannaSofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning på Statens geotekniska institut.

Vad får leran att flyta och rasa?

Det kan vara naturliga processer, mänsklig påverkan eller en kombination av båda.

Hur kan byggen påverka?

”Om man exempelvis lastar upp schaktmassor på en slänt vid ett bygge då tynger de ner och trycker ut slänten och kan orsaka ett skred. Om man schaktar vid släntfoten innebär det att massorna som håller emot slänten försvinner, vilket också kan orsaka ras”, säger HannaSofie Pedersen.

Kvicklera är även känsligt för andra typer av markarbeten. Ett exempel är när man ska gjuta stabiliserande kalkcementpelare för att förstärka marken. När man anlägger pelaren vispas jorden runt och kan då bli instabil. Varje steg måste riskbedömas.

… och så påverkar naturen

Har det varit en period med mycket regn kan kvicklerans egenskaper försämras och det kan orsaka ett skred. Vatten kan också transportera bort jordmassor som tidigare hållit emot en slänt och försämra stabiliteten.

Vad krävs för att få bygga?

Ansvariga ska ha undersökt marken innan bygget startas. Det är viktigt för att byggnadsarbetare ska kunna jobba säkert. Statens geotekniska institut har tagit fram tydliga rekommendationer om hur det ska ske. Efter ett skred är marken instabil och farlig och det krävs noggranna kontroller och ofta olika typer av stabilisering för att kunna bygga till exempel en väg igen.

Se mer om kvicklera här. Film från Sveriges geotekniska institut.

Läs mer:
 Det här måste göras efter jordskredet – innan byggjobbarna kommer in

Chockartad upplevelse vid jordskred – arbetare beordrade vila

Dåligt markarbete orsakar kostsamma byggfel

Bristande riskbedömning bakom vägras

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kvickleran gör små ras stora: ”Kan bli flytande som filmjölk”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig