info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dåligt markarbete orsakar kostsamma byggfel

Jordskred, brott i vägbankar, sättningar i hus, grundvattensänkningar. Allt detta orsakar extrema fördyringar. Nu vill Statens geotekniska institut införa en haverikommission för sådana byggfel.

Bristfälliga geotekniska undersökningar, dålig kontroll och uppföljning, felaktigt markarbete orsakar fel och byggförseningar som kostar samhället miljardbelopp varje år, enligt en rapport från Statens geotekniska institut, (SGI), som nyligen lämnades till regeringen.
Myndighetens beräkningar visar att de problem som felaktigt markarbete leder till kostade nio miljarder 2010. Merparten av kostnaderna drabbade det offentliga, dvs skattebetalarna, enligt rapporten.

Tunneln genom Hallandsåsen

Ett exempel är tunneln genom Hallandsåsen. Bristande förarbeten när det gäller de geotekniska förutsättningarna för bygget är den huvudsakliga orsaken till de extrema fördyringarna i projektet, menar Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för SGI. Jordskredet vid E6 i Munkedal, kostade enligt beräkningar samhället 520 miljoner kronor och berodde enligt SGI bland annat på felaktigt placerade schaktmassor. Kostnaderna kunde ha undvikits genom bättre kontroll och uppföljning, menar myndigheten.

Oberoende granskning

SGI vill upprätta en markbyggnadskommission som genomför oberoende granskning av byggprojekt med ”uppseendeväckande fördyringar, fatala fel eller andra uppmärksammade omständigheter”. Privata byggherrar, kommuner och statliga myndigheter skall kunna vända sig till myndigheten och föreslå granskning, är ett av förslagen i rapporten. SGI lämnade rapporten till regeringen den 11 januari.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dåligt markarbete orsakar kostsamma byggfel

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig