info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kritik mot löneuppgörelse inom Peab: "Vi som jobbat bra straffas"

Peab:s ackordslösning som man slutit med facket slår orättvist runt om i landet. Det menar flera byggjobbare, bland annat i Västerbotten.
– Vi straffas för att vi haft hög produktivitet, säger snickaren Roland Sandström.

– Det kan inte vara så att vi ska jobba mer för mindre tycker Roland Sandström, till höger, Till vänster kollegan Simon Johansson. Foto: Jimmy Frisk

En drygt ett år gammal löneöverenskommelse mellan Peab och facket har väckt byggnadsarbetares irritation på flera håll i landet.  Det här är problemet: Grunden vid ackord är en lista med beräkningar av olika moment. Men ackordslag vill tjäna bra och det gör man genom att vara effektiv och arbeta in tid. Och när den nya överenskommelsen gjordes på Peab utgick man från vad lagen haft för inarbetning tidigare.

– Det är mycket sura miner här över att det är så pass orättvist, att det slår så olika i landet på ackordet, säger Daniel Envall, ombudsman på Byggnads i Västerbotten.

Just i Västerbotten och särskilt husproduktion i Umeå har haft en hög inarbetningsgrad och tjänat bra. När systemet gjordes utgick man därför ifrån att de skulle ha en fortsatt hög intjänandegrad för att få samma nivå som tidigare. Medan regioner med sämre produktivitet hamnade på en betydligt lägre intjänandegrad.

I Västerbotten måste man tjäna in 28 procent mot listan för att komma upp i 225,27 kronor i timmen. I Stockholm räcker det att jobba in 12 procent för att komma upp i 234,86 kronor i timmen och även i Uppland räcker det med samma procentsats att få en timlön på  231,22 kronor.

Roland Sandström är just nu en av två lagbasar på ett kontorsbygge i Skellefteå.
– Vi känner att det slår väldigt snett. Att vi som jobbat och tjänat bra straffas. Vi måste från Byggnads sida arbeta om det där. Det kan inte vara så att vi måste jobba in betydligt mer för mindre pengar i Norrland, säger Roland Sandström.

Han påpekar också att det är samma problem för regionerna i Norrbotten och Jönköping och att som systemet ser ut idag, måste de komma över en inarbetning på 13 procent för att tjäna en enda krona extra.

Löneöverenskommelsen mellan Byggnads regioner och  Peab kallas Flöken, (företagsanpassad löneöverenskommelse). Den har förhandlats fram av representanter för facket och företaget, gått på remiss till regionerna och godkänts av dem. En tanke var att få ett mer enhetligt och lätt överskådligt system och få lugn och ro efter år av lönebråk. Också på NCC gjordes en löneöverenskommelse som är liknande Peabs, men där utgick man från ett riksgenomsnitt på 12 procent som alla skulle förhålla sig till. Peab ville dock behålla lokala variationer.

– Det har varit starka reaktioner från vissa arbetsplatser med hög inarbetningsgrad. Men det var ett paket, en lösning, där elva regioner skulle vara överens, säger Bertil Jonsson, idag förbundsombudsman som då var avtalsansvarig i Västerbotten och med och godkände löneöverenskommelsen.

– Men personligen tycker jag att NCC:s system är mer reko, mer rättvist. Därför att nu straffar man de högpresterande och belönar andra. För mig innebär prestationslön att du ska producera, säger han.

I uppgörelsen kan man välja att basera ackordet på inarbetad tid eller eller kopplat till ekonomi.

Missa inte Facebookgruppen – Snickare på bygget

Peabs HR-specialist
 Michael Hedberg säger att löneöverenskommelsen förhandlades i tre år.

– Det är svårt att hitta en exakt rättvisa hela vägen även om det är det vi har försökt göra. Men det har alltid varit skillnad i förutsättningar i olika delar av landet, säger han.

Under arbetet sammanfogades olika modeller, inarbetning och sätt att jobba i landet till en modell. Inarbetningsgraden sattes utifrån lönenivåer i Peab och på andra bolag i respektive region.

Kunde ni ha ett system, som NCC, med lika inarbetningsgrad i hela landet?
– Det systemet upplever jag som mer låst, i vårt system finns möjlighet till lokala variationer.  Om vi sätter samma inarbetningsnivå i hela landet så kan det innebära andra problem, att flera områden ökar i lön medan andra minskar. 

Men vad gör ni nu när byggnadsarbetare i vissa regioner känner att de drabbas orättvist?
– Självklart ska vi följa upp det. Det är viktigt att de kanaliserar detta via sina fackliga företrädare. Vi har en förvaltningsgrupp med två personer från Peab och två från Byggnads som ska följa upp överenskommelsen. Vi har sagt att det ska gå ett år först, vi måste få in ett antal avstämningar och se om vi hamnat snett någonstans, säger Michael Hedberg.

En genomgång skulle gjorts för några månader sedan men det har blivit förseningar på grund av pandemin. Ett nytt möte är bokat i januari.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kritik mot löneuppgörelse inom Peab: "Vi som jobbat bra straffas"