info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fallrisker stoppade Kalmarbygge

Arbetsmiljöverket har lagt två omedelbara förbud på det kinesiska Fanerduns arbetsplats i Kalmar. Det ena gäller stomresning på hög höjd. Verkets representanter såg när en arbetstagare hoppade från skyliften till en pelare på hög höjd utan fallskydd. Arbete på en ställning har också förbjudits.

Förbuden lades när Arbetsmiljöverket var på besök på arbetsplatsen av en annan orsak. Det var där för att utreda en olycka där en arbetare fått ett slag i ansiktet av en vajer, i samband med lastning av gods.
Verkets representanter hittade då två allvarliga säkerhetsrisker på arbetsplatsen som ledde till att omedelbara förbud lades. Arbetet får inte återupptas innan felen är åtgärdade.

Det ena förbudet gäller stomarbeten i en av hallarna, där balkar fästes samman i en stålkonstruktion. Några av arbetarna jobbade på hög höjd, utan godkänd säkerhet. En av dem fäste inte in sig alls.
– Medan vi stod där såg vi hur en person hoppade över från skyliften till en pelare och han satte sig i toppen på pelaren, cirka tio meter upp. Han hade en skyddsele på sig men fäste aldrig in sig, utan det var en direkt fallrisk, berättar Håkan Lindström, arbetsmiljöinspektör i Kalmar.
Dessutom har han kritik mot de selar som används. En arbetare använde en korrekt CE-märkt sele, men övriga hade kinesiska selar.
– Jag har fått uppgiften att de inte är godkända. De hade ingen stämpel på att de var det. För att de överhuvudtaget ska få användas vill jag ha papper från arbetsgivaren på att de är godkända, säger Håkan Lindström.

Det andra förbudet gäller en rörställning som rests i en hall där murning pågick.
Ställningen bestod av uppmonterade rör som ska fungera som en ställning och en sådan konstruktion är inte tillåten enligt reglerna.
–Folk stod direkt på rören och balanserade. Det saknades plank att gå på i ställningen och det saknades typgodkända kopplingar. Ställningen var direkt farlig, den kunde ha rasat närsomhelst, säger Håkan Lindström.
Den var drygt två meter hög och 15-20 meter lång. Arbetsmiljöinspektionen håller nu på att skriva en rapport om arbetsmiljön och återkommer till arbetsplatsen med ytterligare krav.

Per-Olof Nilsson, arbetsmiljösamordnare, beklagar bristerna.
– Vi har stoppat arbetet i de delarna som Arbetsmiljöverket haft anmärkningar mot och nu åtgärdar vi brister, säger han.
Den aktuella ställningen kommer att rivas och en ny byggs upp. Per-Olof Nilsson bekräftar att de kinesiska selarna inte är godkända. Men på arbetsplatsen ska man se till att alla får selar med korrekt skydd och att nya monteringsinstruktioner tas fram.
Per-Olof Nilsson har nu haft möten med såväl byggchefer som hela personalen för att gå igenom säkerhetsproblemen.

Bygget av Fanerduns anläggning i Kalmar görs av kinesiska arbetare och de använder också byggmaterial från Kina.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fallrisker stoppade Kalmarbygge

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig