info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Expertens råd: Då ska du corona-larma på bygget

Slå larm om du kommer till ett bygge där du riskerar att bli smittad av Corona. Din arbetsgivare är skyldig att se till att du aldrig riskerar att bli sjuk på jobbet.  

Ingen får riskera att bli smittad med corona på byggjobbet. Ändå har det hänt på flera byggen. Foto: Mostphotos

Northvolt i Skellefteå och Microsofts byggen i Gävle och Sandviken har uppmärksammats för utbrott av corona bland personalen. Även andra byggen har haft problem med smittspridning.

Men vad är det som gäller om du kommer till ett bygge och riskerar att bli smittad?
Pernilla Pehrson Niia är regionchef för inspektionsavdelningen inom Arbetsmiljöverket Väst. Hon samordnar coronafrågor.

Läs också Uppmaningen till hundratals byggjobbare: Beblanda er inte med ortsbor

Pernilla Pehrson Niia.

– Det är arbetsgivarens skyldighet att riskbedöma och se till att personalen inte blir smittad av covid-19 på jobbet. Man ska granska vid vilka moment som risken för smitta finns och vilka åtgärder man ska vidta. Det man kommer fram till ska kommuniceras till personalen. Alla anställda ska kunna känna sig trygga, säger hon.

Men om det ändå inte funkar, om jag exempelvis kommer till ett storbygge och det är trångt i bodarna?

– Varje arbetsgivare är ansvarig för sin personal. Ser jag att smittskyddet inte fungerar ska jag först och främst tala med min chef. Chefen ska i sin tur ta upp det med Bas U om det är ett större bygge med många företag, säger Pernilla Pehrson Nii

Man kan också själv ta upp frågan med skyddsombuden på ett tidigt stadium. Blir det sedan inga åtgärder mot riskerna kan skyddsombuden agera.
– Skyddsombuden har ju mandat att stoppa faror på arbetet, säger Pernilla Pehrson Niia.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Vilka är de största riskerna för smitta på byggen?
– Byggbranschen jobbar ju i stor utsträckning utomhus vilket är bra men det kan ju till exempel finnas smittrisker vid möten i byggbodar, omklädningsrum och lunchrum. Då är det viktigt att man begränsar antalet personer i utrymmena och kanske lägger schema när man ska vara inne i lokalerna. Det är viktigt att städa och rengöra i gemensamma lokaler och personalutrymmen men även maskiner och fordon, säger Pernilla Pehrson Niia.

Hon säger att på större byggen blir det den Bas U, som har samordningsansvar, som får ta ansvar för att det blir gjort. Bas U behöver i det här läget fundera på hur man ska göra för att inte sprida smittan mellan olika yrkesgrupper och medarbetare.

Läs också Montören Håkan om trängseln på smittbygget: ”Som packade sillar”

Går det att vägra att jobba på en arbetsplats där det är för trångt i bodarna?
– Ingen ska utsättas för risker på sitt arbete men det viktigaste är att man börjar med att kommunicera detta med sin arbetsgivare. Utsätts man för risker är det ju frågan om man alls ska vara på en sådan arbetsplats.

Så här kan man minska smittrisken på bygget

Här är några råd för att minska smittspridning i bygg. De är framtagna av Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm.

  • Begränsa nära kontakt mellan anställda genom att anpassa arbetsscheman för färre anställda på samma plats genom t.ex. växelvisa arbetsscheman och extra arbetsskift. ·
  • Förstärkt planering kan behövas för att det inte skall bli trängsel mellan anställda vid olika företag som behöver utföra arbete/installationer på samma ställe (t ex badrum, kök och liknande).
  • Begränsa ansamling av personal där det är svårt att hålla avstånd genom att t.ex. skapa extra utrymme för uppehåll.
  • Ge medarbetarna korrekt information om covid-19 smittspridningen och skyddsåtgärder på ett språk som de förstår.
  • Begränsa antal personer som använder samma verktyg om möjligt. Vid delade verktyg, rengör verktygen innan och efter varje skift, efter byte av handhavande person.
  • Rengör maskiner, fordon, annan utrustning, stegar, dörrhandtag m.fl.
  • Rengör gemensamma ytor som exempelvis personalutrymmen kontinuerligt för att minska smittspridningen mellan anställda.
  • Möjliggör rutiner för god handhygien.

 

Margite Fransson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Expertens råd: Då ska du corona-larma på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig