info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v15

Eleverna hotade sluta – då började Peab bekämpa machokulturen

Byggeleverna på Peabskolan satte ner foten gällande arbetsklimatet på praktikplatser. Det blev inledningen för Peabs förändringsresa.

Eleverna på Peabskolan i Solna har blandade tankar om machokulturen. Foto: Ines Svedin

Peab har sedan 2015 arbetat mot machokultur och sexism i byggbranschen genom sitt likabehandlingsarbete. Det började när eleverna från Peabskolan var ute på praktik. På byggena upplevde de stora problem med rasism, homofobi och en dålig kvinnosyn. De sade ifrån och sade att de inte såg någon framtid inom byggbranschen om arbetsklimatet skulle fortsätta se ut som det gjorde.

Sedan dess har 17 000 arbetare på Peab utbildades i jämställdhet, mångfald och likabehandling. Något som Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab, upplever har lett till att fler ärenden på praktikplatser och arbetsplatser anmäls och att alla har tillgång till rätt kläder som exempelvis gravidbyxor.

Vi träffar tre förstaårselever på Peabskolan i Solna fem år senare för att höra hur de tänker kring machokulturen. Frida Ahlin är en av byggeleverna.

Frida Ahlin, byggelev på Peabskolan. Foto: Privat.

Vad har du hört innan om machokultur inom byggbranschen?

– Inte jättemycket förutom att vi hade ett projekt vid skolstart som handlade om machokultur på arbetsplatser.

Vad tänker du om det?

– Lite orolig är jag över hur jag kommer bli bemött. Det känns som att det kan vara ganska många som inte vill ha en kvinnlig kollega. De kanske tänker att man inte kan göra lika mycket som dem. Det känns ganska tråkigt, men förhoppningsvis kommer det att ändras och man kan ge de en annan uppfattning så kanske de accepterar en när man visar vad man går för.

Hur är jargongen i era klassrum?

– Jag tycker ändå det är ganska bra, de låter mig göra mitt. Killarna vågar inte riktigt prata med den enda tjejen, annars är de trevliga.

Skulle du reagera om du såg något i framtiden?

– Ja, jag skulle ju våga. Men sedan vet jag inte riktigt hur man blir bemött. Om det är någon som är inställd på att bygg är bara för killar tror jag att man hade kunnat bli dåligt bemött. Men om det är någon som är ganska jämställd tror jag att jag hade kunnat bli bra bemött.

Hur tror du det kommer se ut i framtiden med machokultur?

– Jag tror faktiskt att det kommer bli bättre eftersom att det är en ganska stor grej i dagens samhälle. När de som är jämnåriga med mig går ut och jobbar har de en bättre uppfattning av jämställdhet än de som var födda för några år sen när det inte var så jämställt.

Foto: Ines Svedin.

Robin Arnimo, byggelev på Peabskolan. 

Vad har du hört innan om machokultur inom byggbranschen?

– Jag har inte hört så mycket om det, det var först på skolan jag fick höra att det fanns.

Vad tänker du om det?

– Att det tillhör byggbranschen.

Hur är jargongen i era klassrum?

– Vi skämtar om allt möjligt, mest om oskyldiga grejer.

Skulle du reagera om du såg något?

– Jag vet inte, hade antagligen sagt till om jag hörde något. Det beror också på vem det är, man har för stor respekt för chefer. Men skyddsutrustning är ens eget ansvar, jag kan inte tvinga någon att ha det. 

Vad tror du om framtiden med machokulturen?

– Lite svårt att avgöra i dagsläget. Jag tror att det kommer bli värre.

Foto: Ines Svedin.

Sebastian Johansson, byggelev på Peabskolan.

Vad har du hört innan om machokultur inom byggbranschen?

– Jag har hört lite från farsan, han är byggnadsarbetare, att det finns en machokultur och jargong men att det har ändrats lite.

Vad tänker du om det?

– Jag har inte tänkt så mycket på det. Det är väl en del av byggbranschen.

Hur är jargongen i era klassrum?

– Vi skämtar mest. Man försöker inte förstöra för någon.

Skulle du reagera om du såg något?

– Om jag är ny på bygget kanske det är svårt att veta om det är skoj eller inte. Men är det seriöst och någon blir ledsen säger man till. Om någon inte använder skyddsutrustning hade jag sagt till om jag inser att de är i någon fara. Men annars får man skylla sig själv om man inte vill använda det.

Hur tror du det kommer se ut i framtiden med machokultur?

– Jag tror att det fortfarande kommer finnas, det kommer inte försvinna. Det kanske blir mindre men man kommer uppleva det som nu.

Annons
Bluebeam 250×600 v13-18 desktop

Du läser: Eleverna hotade sluta – då började Peab bekämpa machokulturen