info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 V49-50 PC

Domen står sig – stor asbestsanerare förlorar tillstånd

Luftsluss saknades helt och sanerarna använde inte tryckluftsmatade andningsskydd. Beslutet står sig om att den stora saneringsfirman förlorar tillståndet för asbestsanering.

Arbetsmiljöverket upptäckte flera brister i asbesthanteringen under en inspektion på bolagets arbetsställe i gamla Beijerhuset i Sundsvall den 28 januari i år. Företaget Delete Service, en av landets största asbestsanerare, fick förbud med omedelbar verkan mot att fortsätta utföra sanering av asbesthaltigt material på platsen.

Det här var bristerna som upptäcktes:

Läs också Asbestlarm på NCC-bygge – kan ha spridits i byggboden

  • Ingen luftsluss. ”Sanerarna dammsög av overallen inne i saneringszonen och klev sedan rakt ut i korridoren (rent område) och tog av sig overall och andningsskydd ute i korridoren. Det innebar att de därigenom även kontaminerade det rena området,
  • Det fanns inget rinnande vatten,
  • Arbetstagarna använde inte tryckluftsmatade andningsskydd, endast fläktassisterade skydd, men någon särskild riskbedömning för att frångå kravet hade inte gjorts,
  • En av arbetstagarna hade inte genomgått tillpassningsprov av det fläktassisterade andningsskyddet,
  • Det fanns inga objektsanpassade hanterings- och skyddsinstruktioner och
  • Det var oklart om arbetsledare/platschef hade en godkänd utbildning för att leda arbete med sanering och rivning av asbesthaltigt material.

Den 15 mars beslutade Arbetsmiljöverket att återkalla företagets tillstånd för att arbeta med asbestsanering. Bolaget överklagade beslutet och nu kommer förvaltningsrättens dom i ärendet.

Enligt rätten har ”bolagets hantering av arbetsmiljön vid hantering av asbest inte fungerat tillfredsställande. Förvaltningsrätten finner det också utrett att bolaget därigenom har äventyrat hälsan och säkerheten för arbetstagarna och att det därmed fanns grund för Arbetsmiljöverket att ompröva bolagets tillstånd.”

Enligt företaget åtgärdades anmärkningarna omgående och man bedömer inte att någon ska ha kommit till skada.

– Vi har en omfattande verksamhet, arbetar seriöst med de här frågorna och har många projekt och har haft många inspektioner utan anmärkning. I det ljuset tycker vi att det straff som utdömts, att tillståndet drogs in för hela verksamheten, inte står i proportion till de anmärkningar som gjorts, sa Deletes vd Lars-Gunnar Almryd efter beslutet om indraget tillstånd.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Byggnadsarbetaren 250×600 V49-50