info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V38

Efter asbestslarv – indraget tillstånd för storsanerare

Ett av landets största saneringsföretag har fått sitt asbesttillstånd indraget med omedelbart verkan. Arbetsmiljöverket anser att anställda utsatts för livsfarliga risker.

Arbetsmiljöverket har dragit tillbaka tillståndet att arbeta med asbestsanering för det rikstäckande företaget Delete Service AB.
Det är ett av landets största asbestsanerare med ett 30-tal personer som är specialiserade på asbestrivning. Beslutet gällde med omedelbar verkan. Det betydde att all företagets asbestsanering måste stoppas.

Orsaken till att Arbetsmiljöverket centralt beslutat att återkalla tillståndet är en sanering som företaget gjorde i gamla Beijerhuset i Sundsvall under januari. Företagets arbete hade då så stora brister att det i hög grad riskerade arbetarnas hälsa, enligt verket.

Vid inspektionen hittades ett flertal, allvarliga fel och arbete i strid med reglerna. Några exempel:
* Ingen luftsluss användes. Sanerarna dammsög av overaller som använts i den zon där man rev och klev sedan rakt ut i korridoren som var ren. Där tog de av sig både overall och andningsskydd och spred därmed farliga asbestfibrer.
* Sanerarna använde ett fläktassisterat andningsskydd istället för ett tryckluftsmatat som är säkrare. Det får inte ske utan riskbedömning, men ingen sådan hade gjorts.
* Det fanns inga objektsanpassade hanterings-och skyddsinstruktioner.
* Det saknades utbildningsintyg på plats för den som ledde arbetet.

Asbest är farligt att hantera och omges därför med stränga regler. Det kan bland annat ge dödliga sjukdomar som lungsäckscancern mesoteliom och lungcancer.
Byggnadsarbetaren har sökt ansvariga för beslutet på Arbetsmiljöverket, men har ännu inte nått någon inblandad som kan lämna en kommentar.

Pernilla Niia är regionchef i en annan region, Arbetsmiljöverket Väst, men är väl insatt i riskerna med kemiska hälsorisker. Rörande asbesttillstånd och de stränga skyddsreglerna säger hon:

– Reglerna finns för att asbest är ett så farligt ämne att man kan bli sjuk eller dö. De som arbetar med detta material ska ha fått kunskap om och kunna skydda sig på rätt sätt.

Även små mängder asbest kan vara farligt.

– Grunden är att asbest är förbjudet att arbeta med och ingen ska utsättas för de här fibrerna, säger hon.

Ett företags tillstånd kan omprövas om det behövs av säkerhetsskäl eller om det saknas de tjänstbarhetsintyg som krävs på arbetsplatsen.

Då det gäller Delete Service och det indragna tillståndet skriver Arbetsmiljöverket:
”Arbetsmiljöverket finner att de brister som framkommit vid inspektionen av ert arbete med asbest är mycket allvarliga ur säkerhetssynpunkt. Bristerna är sådana som i hög grad riskerar era arbetstagares hälsa”.

Beslutet om det indragna asbesttillståndet fattades den 15 mars och gällde all verksamhet med asbestsanering inom Delete Service. Företaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten men stoppet gäller tills det blir ett rättsligt avgörande. Ändå har det uppmärksammats att företaget brutit mot förbudet.

Vid en inspektion i Arboga uppmärksammade Arbetsmiljöverket en rivning som gjordes av en underentreprenör och det riktades kritik bland annat mot hur rivet asbestmaterial förvarades.

– Vi fick kritik för att vi inte nått ut med information om stoppet, säger Delete Sveriges vd Lars-Gunnar Almryd.

Företaget tycker att Arbetsmiljöverkets beslut om att dra in tillståndet är fel. Det gäller dels att tillståndet drogs in med omedelbar verkan, dels att det drogs in för all asbestsanering i landet.

– Vi har en omfattande verksamhet i Delete i Sverige, arbetar seriöst med de här frågorna och har många projekt och har haft många inspektioner utan anmärkning. I det ljuset tycker vi att det straff som utdömts,  att tillståndet drogs in för hela verksamheten,  inte står i proportion till de anmärkningar som gjorts, säger han.

Arbetsmiljöverket har pekat på allvarliga fel vid inspektionen i Sundsvall. Kommentar:

– Vi har haft en inspektion på ett projekt där vi fick ett antal anmärkningar och de åtgärdades omgående. Ingen person har enligt vår bedömning utsatts för skada. Vi trodde att allt var okej eftersom vi åtgärdat problemen men sedan kom beskedet om det tillbakadragna tillståndet.

Lars-Gunnar Almryd säger att det kan förekomma asbestrivning på arbeten inom Delete Service, där underentreprenörer sanerar med eget tillstånd.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V38-39 desktop