info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

De fem vanligaste orsakerna till dödsfall på jobbet

Förra året dog nio byggnadsarbetare på jobbet efter en olycka. Fyra blev klämda till döds. Arbetsmiljöverket har nu gett ut filmer om de fem vanligaste skälen till att folk dör på jobbet.

Arbetsmiljöverkets filmer om de fem vanligaste orsakerna till dödsolyckor i arbetslivet gäller hela arbetsmarknaden. Men mer eller mindre berör samtliga byggbranschen. Under förra året dog nio byggnadsarbetare på jobbet. Totalt för samtliga branscher var det 29.  Generellt för dödsolyckor är att risken är störst i slutet på arbetsdagen och när någon börjar med en ny typ av arbetsuppgift.

De fem vanligaste orsakerna till dödsfall på jobbet:

1. Fall från hög höjd

Fall från hög höjd är en vanlig orsak till dödsolyckor och då inte minst på byggarbetsplatser. Ofta handlar det om att ett fungerande fallskydd saknas eller inte används. Andra orsaker till fallolyckor är att instruktioner och rutiner inte följs och att det saknas en riskanalys. Förra året dog två byggnadsarbetare efter fall från hög höjd.

Se film här: Dödliga händelser i arbetet – Fall från högre nivå – YouTube

2. Lossning av gods

Varje dag kommer det tusentals transporter till landets byggarbetsplatser. Många gånger handlar det om tunga saker som ska lyftas av med kran. Ett farligt moment där något lätt kan gå snett. En typ av dödsolycka som hänt många gånger genom åren är när betongelement tippar av flaket och klämmer ihjäl någon som står nere på backen. Ofta beror olyckorna på att godset kommit i rörelse efter felaktig lastning. Det är nästan alltid flera personer som är inblandade vid den här typen av olyckor. Två på bygget omkom förra året i samband med lossning. Se film här: Dödliga händelser i arbete – Lossning av gods – YouTube

3. Klämd eller träffad av föremål

Även dödsolyckor där personer blir ihjälklämda eller träffas av fallande föremål inträffar på bygget. Men det är vanligare inom bland annat industrin och lantbrukssektorn. En typ av klämolycka på bygget är när prefabdelar ute på arbetsplatsen faller i samband med montering. En annan är arbete i schakt där kanterna inte varit släntade. Under förra året omkom 4 byggnadsarbetare i samband med en klämolycka.

Se film här: Dödliga händelser i arbetet – Att bli klämd eller träffad av föremål – YouTube

4. Arbete med arbetsfordon och mobila maskiner

På bygget finns det ofta lastare och kranar av olika slag. Risken här är när byggnadsjobbare arbetar nära de här maskinerna. När olyckan är framme beror det ofta på att instruktioner, rutiner och skyddsåtgärder är bristfälliga eller inte följs. En annan risk är tekniska problem.

Se film här: Dödliga händelser i arbetet – Vid arbete med arbetsfordon och mobila maskiner – YouTube

5. Trafikolyckor på allmän väg

Kanske den dödsorsak som förknippas minst med byggsektorn. Möjligen felaktigt då det finns mängder av hantverkare som gör många mil per år i sina firmabilar på väg till ett bygge, verkstan eller någon bygghandel. Här finns det ingen tydlig orsak till de dödsolyckor som inträffar men Arbetsmiljöverket lyfter, förutom trafiksituationen, fram riskfaktorer som långa arbetspass, trötthet och stress.

Se film här: Dödliga händelser i arbetet – Trafikolycka på allmän väg – YouTube

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: De fem vanligaste orsakerna till dödsfall på jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig