info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Softtouch 940×240 v4

Byggskurkar och skattemiljoner

I Botkyrka kommun lyckades en insider godkänna saltade fakturor på totalt 25 miljoner. En del av pengarna gick till ett företag som inte existerade. Stockholms stad blåstes på 27 miljoner i ett och samma projekt. Vi kartlägger hur skattepengar landar i fickorna på byggbranschens ljusskygga individer.

Vår granskning av hur kommunerna hanterar medborgarnas pengar är en berättelse om svek, bedrägeri och snabba cash.
I Botkyrka ledde det till att fakturor värda 25 miljoner kronor kunde godkännas, trots tydliga tecken på att de var kraftigt saltade.
– Det var som en kran som stod på och droppade, säger Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef i Botkyrka kommun.

Det börjar med att fastighetschefen Maude Andersson Pekkanen hittar märkliga fakturor från ett byggkonsultföretag. Hon kan inte begripa vad det är kommunen ska betala för. Snart misstänker hon och hennes kollegor att fakturorna är en bluff. Dessutom blir de rädda att andra tveksamma fakturor har godkänts tidigare. Magnus Andersson gör en polisanmälan hösten 2013. Den riktar sig mot företaget bakom de misstänkta bluffakturorna. Men också mot en nu pensionerad byggprojektledare på kommunen. Alla de tveksamma fakturorna hör till hans projekt. Misstankar har väckts om att han fungerat som insider.
Det som kommer fram om företaget när kommunen fortsätter sin utredning chockar alla.

Organisationsnumret på fakturorna från det bluffande företaget tillhör en person utan f-skattsedel, dessutom dömd för ekobrott. Till slut tvingas kommunen dra den obekväma slutsatsen: företaget existerar inte ens. Ändå har deras tidigare fakturor betalats.
– Som ansvarig för internutredning blev man ju likblek när man såg vilka brister som fanns i systemet, säger kommunens egen säkerhetschef Marcus Qvennerstedt.
Revisionsföretaget Ernst & Young anlitas. I deras utredning sväller misstankarna från att gälla fakturor värda en halv miljon kronor, till att omfatta fakturor till ett värde av 25 miljoner. Totalt hittar revisorerna 200 misstänkta fakturor. De kommer både från det polisanmälda företag som först väckte misstankarna och från en handfull andra företag. Exakt hur mycket av varje faktura som inte motsvarar något arbete är oklart.
Polisen har i skrivande stund ännu inte börjat utreda ärendet.

I en liknande härva är det Stockholmarnas skattepengar som läckt ut. Här är det ingen kran som stått och droppat, den har snarare forsat. På mindre än ett år försvann drygt 27 miljoner kronor.
Under 2011 och 2012 renoveras Söderledstunneln i centrala stan. Även här sitter en projektledare, på stadens trafikkontor, och godkänner uppblåsta eller falska fakturor. Kommunens kontrollsystem reagerar inte. I stället är det Leksands sparbank som larmar finanspolisen då ett privatkonto fylls på med nitton miljoner kronor.
Det ska visa sig att pengarna på kontot kommer från en företag som fakturerat 27,4 miljoner i tunnelprojektet. Fakturorna har betalats av trafikkontorets entreprenör. Men i utredningen väcks frågan om vad företaget egentligen fakturerat för. Märkligt är att andra som arbetat i tunneln inte sett till eller hört om företaget där. Dessutom saknas det på UE-förteckningen som rapporterats till trafikkontoret. Än konstigare blir det när deras egna arbetare inte känner till att man ska ha jobbat i tunneln. Till sist kommer tingsrätten att dra slutsatsen att företaget inte gjort något arbete alls på platsen.
Tingsrätten kommer också fram till att pengarna kommer från trafikkontoret från början, att deras entreprenör bakat in 27,4 miljoner för mycket i sina fakturor.

Än mer häpnadsväckande blir historien av att den man som äger kontot i Leksands sparbank också 
hade konsultuppdrag som samordnande byggledare i tunnelprojektet. I augusti i år dömde Attunda tingsrätt honom, trafikkontorets projektledare och de två inblandade byggföretagarna till mellan 2,5 och 5 års fängelse, tre av dem fick också näringsförbud.

Tillbaka till Botkyrka. I januari i år levererade revisionsföretaget Ernst & Young sin rapport där de gått igenom kommunens fakturahanteringssystem. Kritiken är brutal. På punkt efter punkt har kommunen misslyckats med att kontrollera vart skattebetalarnas pengar tagit vägen. Stora belopp har betalats till företag utan f-skattsedel, fakturor har betalats dubbelt, tjänstemän har godkänt utbetalningar utan att kontrollera underlagen.

I fallet med Söderledstunneln menar åklagaren Elisbeth Börjesson att kommunens rutiner brustit då fel på fakturorna inte upptäckts. Trafikkontorets 
avdelningschef Lars Jolérus försvarar kommunen med att ”inget system är fullständigt vattentätt” om någon luras. Men nya rutiner har införts efter tunnelhärvan.
– Vi har lagt till saker, exakt vad vill jag inte säga. Men vi går in med externa resurser, gör mer stickprover. Även i Botkyrka har rutinerna stärkts.
I januari ska hovrätten pröva tingsrättsdomen i tunnelhärvan. I Botkyrka väntar man ännu på att polisutredningen ska sätta igång.

TEXT: JENNY BERGGREN & PETER LEANDER

Annons
Bosch 250×600 v4

Du läser: Byggskurkar och skattemiljoner