info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 V49-50 PC

Byggnadsarbetaren förklarar: Det här är märket

Undrar du varför du får samma löneökning som en industriarbetare, trots att byggbranschen glöder? Här är svaret.

Lönerna för landets arbetare har sedan 1997 i princip bestämts av industrin. Det hela har sin grund i industriavtalet som tecknades mellan arbetsgivarna och facken inom industrin samma år. Det avtalet växte i sin tur fram efter att allt fler ansåg att avtalsrörelserna åren dessför-innan gett för höga löneökningar. Något som riskerade att försämra konkurrenskraften för svensk exportindustri och i förlängningen även hota jobben i landet.
Det nya avtalet skulle ge löneökningar som låg i linje med kostnads-utvecklingen i de stora exportländerna och därmed skulle den svenska industrin kunna fortsätta vara stark. Så blev det också – avtalsrörelserna har sedan dess tagit hänsyn till just detta.

Industrins nivå gäller för alla

Baksidan – för arbetare i andra branscher – var att den hårt pressade industrin skulle sätta ett värde på avtalen som gällde hela arbetarkollektivet. Det så kallade märket. Detta för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Att sedan andra branscher gick starkt spelade ingen roll.
LO-förbunden har haft samordning inför nästan varje avtalsrörelse där olika inriktningar och satsningar diskuterats. Men när det gäller värdet på avtalet har industrin regerat år efter år.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Byggnadsarbetaren 250×600 V49-50