info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v49

Allvarliga misstag vid VA-jobb – man klämdes till döds

En rörnätstekniker i 60-årsåldern dog då han klämdes av ett betongblock. Arbetsmiljöverket har hittat flera allvarliga fel på bygget och åtalsanmält arbetsgivaren.

Bild från olycksplatsen i Ljusne där en man omkom i samband med schaktning. Foto: Daniel Sjöholm/Xnytt.se

Olyckan inträffade den 12 maj i Ljusne där arbetsgivaren, kommunala bolaget Söderhamn Nära, gjorde arbeten på VA-nätet i ett gammalt bostadsområde.

Tre personer var på plats och under jobbet stötte man på ett betongblock, som antogs vara en rest av en gammal byggnad. Det frilades och strax före olyckan i schaktgropen inträffade ett mindre ras, strax bredvid. En av arbetarna räddade sig ut ur schakten medan kollegan, rörnätstekniker mångårig anläggningsarbetare, tog skydd vid väggen. Det var dock ett förrädiskt skydd. Blocket rasade över honom så han kom i kläm. Arbetskamraterna försökte med räddningsinsatser men den olycksdrabbade var så illa skadad att han avled.

Läs också Nya uppgifter om dödsolyckan: "Ett rutinjobb"

Efter olyckan var Arbetsmiljöverket på plats och hittade flera allvarliga fel på arbetsplatsen. Till bristerna hör:
Arbetsmiljöplanen var inte objektsspecifik och därför fanns inga speciella bedömningar och instruktioner hur man skulle göra vid den här typen av risker.
– Den duger inte, är vår uppfattning. Planen hade inte tagit höjd för vad man behöver göra i varje enskilt projekt när man stöter på något som avviker, som i det här fallet betongelementet, säger arbetsmiljöinspektör Jens Skantz.

Det fanns inte heller en särskilt utsedd person med specialistkunskap för att leda schaktarbetet, enligt Arbetsmiljöverkets uppgifter. Det säger reglerna att man ska ha.

En annan brist som myndigheten påpekar är att schaktmassorna till stor del låg ända fram vid schaktkanten och skapade en belastning som påverkade stabiliteten i schaktens slänter.

Har det påverkat olyckan?
– Ja, det har det nog gjort. Man trodde nog att väggen var stabilare än den var. Jag tror att man tog för givet att betongkonstruktionen var en källarvägg och tålde krafter och att man därför la schaktmassor intill betongelementet för man trodde att det var ett stöd. Även andra högar låg ganska nära schaktet, berättar Jens Skantz.

Problemen med schaktmassorna fanns på flera ställen. Arbetsmiljöverket satte även ett förbud vid en brunn på området där det var lodräta väggar och schaktmassor relativt nära. Där pågick dock inget arbete vid inspektionens besök.
– Jag ser det första lilla raset i schaktet där olyckan inträffade som ett kvitto på att något var fel, säger Jens Skantz.

Läs också Man klämdes vid grävarbeten – avled av sina skador

Krav riktades även då det gällde Bas U och att denne bland annat måste ha tillräckligt med tid för sitt uppdrag.

Det är en allvarlig risk med lösa betongelement i marken. En person dog i en liknande olycka 2017 i Bollnäs.

Åtalsanmälan betyder att Arbetsmiljöverket anser att arbetsgivaren inte fullgjort sina plikter enligt arbetsmiljölagen och att en åklagare bör utreda ansvaret. Parallellt pågår en polisutredning.

Veronica Henriksson, är verksamhetschef för vatten och renhållning på Söderhamn Nära, som också var byggherre. 

När Byggnadsarbetaren når henne har hon ännu inte fått veta om åtalsanmälan och vill därför inte kommentera den.

Hon och Patrik Fryklund, avdelningschef för va-ledningsnät, förklarar olyckan med att man bedömt att betongblocket satt fast i en husgrund.
­­– Under grävningarna hade vi passerat ett trapphus och trodde att detta var en del av grunden och att det stod fast. Men det visade sig ju vara ett block som stod löst, var helt fristående.

Schaktmassorna låg till stor del ända framme vid schaktkanten. Var det ett misstag?
– Med facit i hand låg de för nära kanten,  säger Patrik Fryklund.

Då olyckan inträffade hade elementet varit frilagt i ett dygn, till en början gjorde fukten att det sögs fast. Men då marken torkade så släppte det.

Veronica Henriksson säger att företaget idag uppfyller alla verkets krav.
­– Vi har reviderat arbetsmiljöplanen så att arbetsmiljöorganisationen är tydlig och alla som arbetar med schakter har fått en ny genomgång av ”Schakta säkert”.
Enligt henne hade personalen på olycksplatsen rätt utbildning och erfarenhet för jobbet.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Bluebeam 250×600 v46-49

Du läser: Allvarliga misstag vid VA-jobb – man klämdes till döds