Publicerad 8 november 2017 16:09

Byggnads utesluter nazister från NMR: "Oförenligt med stadgarna"

Byggnads har uteslutit två medlemmar som är aktiva i den nazistiska organisationen Nordisk Motståndsrörelse. "Deras agerande är oförenligt med våra stadgar", säger kommunikationschefen Karin Lindström.

Den 31 oktober fattade Byggnads förbundsstyrelse beslutet om att utesluta två personer på grund av deras engagemang i den nazistiska organisationen Nordisk Motståndsrörelse (NMR).
– Det stämmer att vi uteslutit två medlemmar. Att vara engagerad i en nazistisk organisation som NMR eller att delta i deras aktiviteter strider mot Byggnads stadgar på ett allvarligt sätt, säger Karin Lindström, kommunikationschef.

Hämtar stöd i stadgarna

I stadgarna står bland annat: "Byggnads uppgift utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt".
Angående uteslutning säger stadgarna så här: "uteslutning kan också ske då medlem ... stödjer sådan verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt".

LÄS MER: Extremister tände eld på kommunalråds bil

Vad går gränsen för vad man får tycka i Byggnads?
– I det här ärendet handlar det om deras engagemang, som det finns stöd för att de har. Och det är oförenligt med våra stadgar, säger Karin Lindström.
Har Byggnads tidigare uteslutit extremister?
– Ja, det har skett tidigare, också i den här typen av ärende.
Kommer personerna överklaga beslutet till kongressen i juni?
– Det har vi ingen kunskap om i dagsläget.
Hur håller ni koll på extremister rent generellt?
– Det vill jag inte kommentera.
Enligt Expo handlar Nordiska Motståndsrörelsens propaganda om judars påstått skadliga inflytande över det svenska samhället och världen.
SMR:s idé om vem som ska få vara medborgare i Sverige är enligt Expo baserad på rasbiologi och organisationen sprider en grov rasism mot människor som anses tillhöra andra "raser" än den "ariska".

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se