Publicerad 20 februari 2017 06:00

Få segrar när Byggnads möter Försäkringskassan

17 av 24 domar gick emot facket

Under 2016 avgjorde förvaltningsrätterna 24 mål där Byggnads överklagat Försäkringskassans beslut. I 17 fall gick domstolen på Försäkringskassans linje, visar Byggnadsarbetarens granskning.

För en lekman tycktes alla omständigheter tala till Bo Asks fördel. Han hade haft sjukersättning på 75 procent sedan 2003 och under resten av tiden arbetat med anpassade arbetsuppgifter på ett kylteknikföretag i Blekinge. Men 2014 slukade den grava artrosen det sista av hans arbetsförmåga och företaget avslutade anställningen. Bo Ask ansökte om sjukersättning på 100 procent men fick avslag av Försäkringskassan.
Med hjälp av Byggnads överklagade Bo Ask beslutet. Till stöd hade han ett intyg från Arbetsförmedlingen som slog fast att fortsatta rehabiliteringsinsatser var lönlösa. Den behandlande läkaren gjorde samma bedömning. Men en ortoped menade att arbetsförmågan på sikt kunde förbättras med sjukgymnastik "även om det kommer att ta lång tid".

LÄS MER: Kan inte lyfta matkassar ‒ nekas sjukersättning

Förvaltningsrätten i Växjö valde ignorera de två första inlagorna och ta fasta på den sistnämnda. Den 30 september 2016 dömde rätten till Försäkringskassans fördel med motiveringen att det inte kunde fastslås att "samtliga möjligheter att återfå arbetsförmågan till någon del genom ytterligare rehabiliteringsåtgärder är uttömda".
‒ De letar efter det absolut sista halmstrået för att kunna ge avslag. I det här fallet säger den behandlande läkaren att det inte finns något sista halmstrå, så kommer det ändå ett sista "men" i domen. Man tolkar lagtexten in absurdum. Då blir ju min fråga vad försäkringen är värd, säger Kent Unbeck, försäkringsansvarig på Byggnads Småland-Blekinge som drev målet i förvaltningsrätten.
Byggnadsarbetaren har gått igenom de domar som förvaltningsrätterna under 2016 avkunnade i fall där Byggnads överklagat Försäkringskassans beslut. Det rör sig om totalt 24 mål. I 17 fall gick domstolen på Försäkringskassans linje.
‒ Det är väldigt deppigt, det är ingenting att sticka under stol med, säger Kent Unbeck. Det känns ganska meningslöst att driva ärenden just nu.

LÄS MER: "Vi har blivit lite bättre på att tillämpa lagen"

Även Kristina Spansk, försäkringshandläggare på Byggnads GävleDala, menar att det har blivit svårare att få rätt mot Försäkringskassan i domstol.
‒ Jag har upplevt att de har stramat åt det lite mer det senaste halvåret, att de just letar efter de sista greppen för att ge avslag. Försäkringskassan har anställt fler utexaminerade jurister så det blir väl striktare mot lagen än tidigare, säger hon.
En strängare juridisk prövning innebär att läkarintyg nagelfars i jakt på avslagsgrundande brister. Och om intyget inte lever upp till Försäkringskassans krav är det den sjuke som betalar priset.
‒ Många läkare har inte förstått hur viktigt det är att funktionsbegränsningarna finns med, säger Kristina Spansk. Vad man kan och inte kan göra måste finnas beskrivet i detalj, annars är det kört. Läkare kan bli förbannade på det, de tycker att de redan har talat om att individen är sjuk.

LÄS MER: Det går att vinna ‒ Kent och Anders fick rätt

Men det går att vinna. Kristina Spansk hjälpte en medlem med kronisk smärta att få tillbaka den sjukpenning Försäkringskassan dragit in. Myndigheten hävdade att det saknades "objektivt verifierade aktivitetsbegränsningar", men förvaltningsrätten i Falun konstaterade att det med ett sådant resonemang aldrig skulle gå att sjukskriva för en lång rad diagnoser som rör värk och psykisk ohälsa.
Och Göran Eriksson, försäkringsansvarig i Byggnads Norrbotten, lyckades under 2016 vinna tre av fem mål i Luleå förvaltningsrätt.
‒ Jag har hållit på länge och har kontakter inom Arbetsförmedlingen, jag skriver inte brev utan ringer direkt till en handläggare, säger han.

LÄS MER: Alla nyheter om socialförsäkringarna

Goda arbetsrelationer med myndigheter och närvaro genom hela processen är avgörande. Men det har blivit tuffare. Också Göran Eriksson lyfter fram ett mer nitiskt fokus på juridiken som en anledning.
‒ Försäkringskassans processförare är bara ute och söker efter något svagt som de kan angripa. De är jurister och vi är lekmän, och i rätten är det bättre ju högre rang man har. Vi måste börja titta på om vi också ska ha jurister som skriver allt.
Göran Eriksson har arbetat fackligt med försäkringsfrågor i 20 år. Både samhällsklimatet och sjukförsäkringen ser annorlunda ut än när han började.
‒ Det har förändrats mycket under den tiden, säger han. Försäkringskassans syfte är att hjälpa den skadelidande, men tittar man på hur det är i dag så söker de hela tiden orsaker till att inte betala ut. Att vara sjukskriven efter 180 dagar är hopplöst om man inte är inlagd på sjukhus och förlamad.

Vill du läsa fler liknande artiklar om försäkringar? Gå med i Facebookgruppen "Dina försäkringar på bygget".

Om du blir sjuk
• Anmäl till jobbet redan samma dag. Första dagen är en karensdag. Dag 2‒14 ska arbetsgivaren betala 80 procent av din lön i sjuklön.
• Efter 14 dagar ska din arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan som beslutar om sjukpenning.
• Glöm inte att kontakta din region inom Byggnads. Du kan du ha rätt till reducerad medlemsavgift.
• Om din arbetsgivare inte betalar sjuklön eller om du nekas sjukpenning ska du omedelbart kontakta din region.
Källa: Byggnads

Tyck till! Kommentera artikeln

LÄS MER

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se