Publicerad 14 december 2016 15:09

Seger för facket i lagbastvist

Arbetsdomstolen går på Byggnads linje

Byggnads hade rätt att lägga tolkningsföreträden när JM nekade anställda betald ledighet för att delta i en lagbasträff, slår Arbetsdomstolen fast.

Hösten 2013 nekade JM, efter rekommendation från BI Öst, att ge lagbasar betald ledighet för att delta i en facklig träff som Byggnads Stockholm-Gotland anordnade. Byggnads svarade med att lägga tolkningsföreträden ‒ vilket BI i sin tur besvarade genom att stämma förbundet.
Lagbasträffen handlade i huvudsak om lönefrågor, men också om medbestämmandefrågor samt underentreprenörer och bemanningsföretag. I stämningen menade BI att lagbasens uppdrag är begränsat till att vara en "biträdande löneförhandlare" och att de ämnen som avhandlades på lagbasträffen var för breda för att ge rätt till betald ledighet enligt förtroendemannalagen.

Går på Byggnads linje

I praktiken innebär det att BI försökte få domstolens stöd för att definiera lagbasens uppdrag på ett annat sätt än Byggnads gör. Men när Arbetsdomstolen, AD, nu meddelar sitt utslag står det klart att rätten går på Byggnads linje.
"Utifrån den bedömning av lagbasarnas fackliga verksamhet och innehållet i utbildningen som gjorts ovan finner Arbetsdomstolen att rätt till betald ledighet enligt förtroendemannalagen har förelegat", skriver rätten.

LÄS MER:
Lagbastvist når Arbetsdomstolen

Snålblåst runt förtroendemä
Kamp om rätten till fackliga träffar

Domstol prövar facklig tid

På Byggnads gläds förbundsjuristen Anneli Ohlsson-Anderbjörk åt domen.
‒ Jag hoppas att det här kommer att innebära att angreppen på definitionen av det fackliga uppdraget genast upphör. AD slår fast att det är vi, den fackliga organisationen, som definierar innehållet i varje fackligt uppdrag, säger hon.

Facklig tid en stridsfråga

Rätten till ersättning för facklig tid har under de senaste åren utvecklats till en tvistefråga och Byggnads har förlorat flera prövningar i AD. Och även om domstolen nu avfärdade BI:s resonemang varnar Anneli Ohlsson-Anderbjörk för att dra för stora konsekvenser av utslaget.
‒ Det berodde så mycket på omständigheter i det här specifika fallet. AD säger också att man inte har obegränsad rätt till utbildning utan att den måste vara skälig, men det är frågor som vi jobbar med internt, säger hon.
På BI menar dock biträdande förhandlingschef Tomas Weis att domen kommer att få betydelse.
‒ Det vi har gjort gällande höll inte och Byggnads har möjlighet att tolka lagbasrollen utifrån sina egna uppdragsbeskrivningar, säger han.
‒ Vad det får för konsekvenser vill jag inte sia om. Men vi har ju ingen central uppgörelse om utbildningar så den här domen kommer att få betydelse för diskussionerna med Byggnads

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se