info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tidlön slår ackord

Tidlönerna ökar snabbare än ackorden. Och Linköpingsavdelningen har tagit täten i ackordsligan. Det är nyheterna i lönestatistiken för fjärde kvartalet 2002.

I de tre största yrkesgrupperna i Byggnads var löneutvecklingen på ackord svagare än på tidlön när fjärde kvartalet 2002 jämförs med samma period 2001. Fenomenet är ett typiskt tecken på en konjunktursvacka.
I en del avdelningar har man trots konjunkturen lyckats hålla fart på förtjänstutvecklingen på ackord. Ett sådant exempel är Linköping, där den överblivna nyårsskumpan gick åt när det visade sig att avdelningens trä-, betongarbetare samt murare, TBM-gruppen, under perioden hade arbetat ihop den högsta genomsnittliga ackordsförtjänsten i landet.
– Det är förstås positivt. Vår långsiktiga strategi, med täta lagbasträffar, har givit resultat, säger Roland Johansson, avdelningens mätningsföreståndare.

I TBM-gruppen visar Byggnads lönestatistik hur olika former av prestationslön utvecklas. Traditionella ackord har separerats från olika former av resultatlönesystem.
Under fjärde kvartalet 2002 redovisades 2,9 miljoner timmar på traditionellt ackord och 1,5 miljoner timmar på resultatlön. Resultatlönerna ökade mest, med 6 procent, 7:93 kronor per timme, jämfört med samma kvartal ett år tidigare. De traditionella ackorden ökade under samma period med 3,5 procent, 4:83 kronor per timme.

Trots den snabbare löneökningstakten för resultatlönerna är det fortfarande ackorden som ger den högsta genomsnittliga förtjänsten. Ackordsgenomsnittet i TBM-gruppen var 143:14 kronor per timme medan genomsnittsförtjänsten på resultatlön var 140:96 kronor per timme.

Från och med fjärde kvartalet 2002 kan du se tabellerna över löneutvecklingen i byggbranschen här på hemsidan. Du kommer dit genom att klicka här eller genom att klicka på knappen ”Lönestatistik” i den vänstra spalten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tidlön slår ackord

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig