info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 V46

Strejkrätten inskränks – nu går förslaget vidare

Förslaget om utökad fredsplikt går nu till Lagrådet för ett yttrande och väntas träda i kraft i höst.

Foto: Shieldmaiden/Mostphotos

2018 kom LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv överens om inskränkningar i strejkrätten. Regeringen skickar nu sitt förslag om utökad fredsplikt på remiss till Lagrådet.

Med den nya lagen blir det olagligt att strejka för kollektivavtal om det redan finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Det blir en ändring i medbestämmandelagen som gör att arbetstagare får en längre gående fredsplikt gentemot kollektivavtalsbundna arbetsgivare. Regeringen föreslår också utökad fredsplikt för arbetsgivare och arbetstagare vid rättstvister.

Läs också Så mycket strejkar vi i Sverige – här är de stridbara facken

De nya villkoren föreslås vara:

  • Stridsåtgärden ska ha beslutats i behörig ordning av arbetstagarens organisation,
  • Stridsåtgärden ska syfta till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande till arbetsgivaren,
  • Parterna ska först ha förhandlat om de krav som ställs och
  • Det ska inte få ställas krav om att det kollektivavtal som arbetstagar­organisa­tionen vill uppnå tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal.

Förslagen ska enligt regeringen inte påverka rätten att vidta eller delta i sympatiåtgärder eller indrivningsblockader, inte heller rätten att vidta politiska stridsåtgärder.

Bakgrunden till strejkrättsförslaget är den långtgående hamnkonflikten som nyligen avslutats. Byggnads har tidigare protesterat mot inskränkningen och ordförande Johan Lindholm har sagt att politikerna ”ska hålla sig borta från konfliktreglerna”. Men efter ett möte i mars har samtliga kritiker i LO-styrelsen fogat sig och ser förslaget som en kompromiss för att inte större inskränkningar ska genomdrivas. ”Efter att ha lyssnat till argumenten har vi kommit fram till att vi står bakom det här”, sa Johan Lindholm till tidningen Arbetet.

Ändringarna i medbestämmandelagen väntas träda i kraft den 1 augusti 2019.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V46-48 PC