info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skarpt läge för huvudansvar

Det krävdes ett strejkhot för att få till huvudentreprenörsansvaret. Nu ska möjligheten att häva en entreprenad för första gången prövas centralt sedan Byggnads hävdat att Peab rundat reglerna.

Det började med ett helt vanligt arbetsplatsbesök på Almvägen i Gävle, där Peab bygger bostäder för kommunala Gavlegårdarnas räkning. Fredrik Jansson, avtalsansvarig på Byggnads GävleDala, kom i samspråk med två litauiska män som utförde puts- och fasadjobb.
‒ Jag ställde de vanliga frågorna. Vem de jobbar åt, var de kommer ifrån, vad de tjänar och så vidare, säger han.

90 kronor i timmen

Svaret var att männen tjänade runt 90 kronor i timmen och Byggnads GävleDala kallade arbetsgivaren till förhandling. Arbetsgivaren UAB Kovenda, som har hängavtal med Byggnads, har medgivit ett antal formella fel så som utebliven arbetsplatsanmälan. Företaget hävdar däremot att det betalar avtalsenlig lön och ska styrka detta genom lönespecifikationer.
‒ De har fått några veckor på sig att bevisa det, säger Fredrik Jansson.
Samtidigt aktualiserade de två litauernas löner en annan, större, fråga. Efter att ha rett ut männens anställningsförhållanden anser Byggnads GävleDala att Peab åsidosatt det huvudentreprenörsansvar som sedan den 1 januari regleras i byggavtalet.

LÄS MER:
Tunt med nya förslag i rapport

Ordning och reda-rapporten klar

Strejk kan bryta ut i april

”Slår mot mindre och nya företag”

Här är ditt nya byggavtal

Peab har anlitat underentreprenören AB Kovenda som i sin tur anlitat litauiska UAB Kovenda. Bägge företagen har samma ägare, men svenskregistrerade AB Kovenda är inte medlem i BI, saknar hängavtal med Byggnads och inte har några egna anställda. Därmed saknar Byggnads möjlighet att kalla företaget till förhandling.
I och med det brister en bärande princip för huvudentreprenörsansvaret ‒ att en huvudentreprenör, om den tar in underentreprenörer, ska se till att även dessa tar huvudansvar gentemot sina egna underentreprenörer.
‒ Peab klipper ju av den röda tråden i huvudentreprenörsansvaret genom att ta in det här företaget, säger Fredrik Jansson.

Krävde hävd entreprenad

Byggnads GävleDala krävde att entreprenaden skulle hävas men den lokala förhandlingen med BI slutade i oenighet. Fortfarande råder osäkerhet om vilka möjligheter huvudentreprenörsansvaret ger facket i ett skarpt läge.
‒ Det är ju det vi ska titta på, säger Timo Antilla.
Enligt parterna är det första gången frågan om att häva en entreprenad prövas centralt. BI:s förhandlingschef Mats Åkerlind nekar till att uttala sig om fallet.
‒ Det här är en juridisk fråga och ska inte kommenteras innan förhandlingen har haft sin gång.

”Bidragit till att rensa upp”

Det krävdes ett uppsagt avtal och hot om strejk för att nå fram till en överenskommelse om huvudentreprenörsansvar och Byggnads framställde uppgörelsen som en tung prestigeseger. Förbundet har hela tiden hävdat att den största vinsten ligger i avtalets självsanerande effekt. Och Timo Antilla, ombudsman på Byggnads avtalsenhet, säger att det bidragit till att rensa upp i underentreprenörsträsket.
‒ Om våra lokalavdelningar tar upp att det finns oseriösa företag så brukar BI säga åt sina medlemsföretag att häva entreprenaden. Jag har ingen aning om varför de inte gjort det i det här fallet.

Detta innebär huvudentreprenörsansvar:
• Trädde i kraft den 1 januari 2015 och syftar till att skapa ordning och reda i kedjorna av underentreprenörer för att komma åt lönedumpning, skattefusk och arbetsmiljöproblem.
• Regleras i Byggavtalets bilaga 6. En arbetsgivare som anlitar en underentreprenör är skyldig att se till att även denna, och eventuella underentreprenörer längre ned i kedjan, följer reglerna. Avtalet ställer krav som underentreprenörerna måste uppfylla, däribland att företagen inte får ha förfallna fordringar och måste ha ”kollektivavtal för ifrågavarande arbete”.
• Ger Byggnads rätt att när som helst begära en komplett lista över underentreprenörerna på en arbetsplats. Huvudentreprenören är då skyldig att ta fram den på fyra dagar.
• Innebär att arbetare som blivit utan lön, när alla andra vägar prövats, kan få ersättning från en fond som BI inrättat.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skarpt läge för huvudansvar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig