info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet V23-28

Så ska olyckor stoppas – fler kontroller av liftutbildning

På fem år skadades 177 personer i arbete med liftar i byggbranschen. Liftutbildningsrådet vill minska olyckorna och dubblerar i år tillsynen av utbildningsföretag.

Användningen av mobila arbetsplattformar har ökat stort i byggbranschen. Cirka 30 000 maskiner besiktigades förra året, en ökning med cirka 10 000 under en tioårsperiod.

– Reglerna kräver att de som kör lift ska ha utbildning men det är också viktigt att det är en kvalitetssäkrad utbildning de får, säger Jan Åström, ordförande för Liftutbildningsrådet, LUR.

Läs också Charlie vann över döden

Rådet har utformat en branschgemensam läroplan för utbildning av dem som kör lift.
Man har även ett auktorisationssystem för utbildningsföretag och deras instruktörer.  Totalt är 74 företag och skolor samt 152 instruktörer anslutna till systemet.
I år har Liftutbildningsrådet dubblerat sin tillsyn av utbildningsföretagen. Det kommer att göras besök hos 20 av dem.

– Det är bland annat ett önskemål från utbildningsföretagen. De vill att vi ska komma ut och göra fler kontroller. Sedan är det viktigt att vi säkrar kvaliteten på de företag och instruktörer som vi gett auktorisation, säger Jenny Forssell på LUR:s kansli.

Läroplanen bygger på en säkerhetsutbildning under en heldag. Hälften består av teori och hälften av praktik, varje del avslutas med prov. På senare tid har allt fler företag börjat utbilda via webben men Jan Åström är avvaktande inför utvecklingen.

– Risken är att man tappar dialogen i den teoretiska utbildningen. Vi vet att om en elev frågar något, brukar det vara fler som undrar samma sak, säger han.

LUR har hittills auktoriserat ett företag med webbutbildning. Man kräver då att företaget ska ha ett övervakat teoriprov, samt en instruktörsledd praktikutbildning med ett praktiskt prov.

Läs också När allt gick fel

– Jag är helt emot att man ska göra praktiken hemma på företaget utan instruktör, säger Jan Åstrand.

2012-2016 anmäldes 372 olyckor med skador vid arbete med liftar, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. 4 av olyckorna ledde till döden. 177 av dem hände inom byggverksamhet.
I många fall ledde olyckorna till lång sjukfrånvaro.

Ett av LUR:s uppdrag  är att samla in dokumentation och sprida kunskaper om olyckor. Det innebär också att de hör av sig till utbildarna när det uppstått riskerna eller tendenser man inte tidigare känt till.

– Vi följer fortlöpande olycksstatistik och uppmanar våra utbildare att uppdatera sina utbildningar utifrån det, säger Jan Åström.

Fakta: Liftutbildningsrådet, LUR
  • Startades på initiativ av Swedish Rental, en branschorganisation för maskinuthyrare. Målet var att säkerställa kvalitén på liftutbildningen.
  • I LUR ingår uthyrningsföretag, tillverkare, Byggnads och Målarna via LO´s Arbetsmiljöråd,  Arbetsmiljöverket.
    Även byggarbetsgivarna är representerade. Utbildningsföretagen är adjungerade.
Olyckor och skador med liftar
Antalet anmälda arbetsskador med personliftar. Källa: Arbetsmiljöverket
Margite Fransson
Annons
Ejendals 640×240 V22-25
arrow_forward Senaste nytt