info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 980×240 v25

Renovering istället för nybygge – vinst för miljön

Renovera istället för att bygga nytt. Det vore bättre för klimatet, enligt en ny rapport.

Renovering sparar klimatet., enligt en ny rapport. Foto: Michael Folmer/Mostphotos

En fjärdedel av växthusgaserna i Europa kommer från byggnader. Nu har en grupp europeiska forskare granskat hur man skulle kunna minska klimatpåverkan från dessa.

Det är bättre att renovera än att bygga nytt men det behöver ske på rätt sätt, konstaterar forskarna i EASAC (European Academies´ Science Advisory Council), som är ett rådgivande organ åt Europas beslutsfattare.

Svenska forskare har gjort livscykelanalyser som visar att byggandet står för mer än hälften av klimatpåverkan över en 50-årsperiod.
Stora utsläpp sker vid produktion av byggmaterial. Transporter i samband  med bygget och själva byggnadsarbetet orsakar också koldioxidutsläpp.

– Vi ligger ganska långt framme och ny lagstiftning är på gång till nästa år med en klimatdeklaration för nya byggnader. Samtidigt är det alltid bättre att fortsätta använda befintliga byggnader än att riva ner gamla hus och bygga nytt, säger Tove Malmqvist Stigell vid KTH i ett pressmeddelande. Hon är en av de svenska forskare som varit med och skrivit rapporten åt EASAC.

I Europa renoveras bara mellan 1 och 1,5 procent av byggnaderna årligen. Det är oklart hur stora motsvarande tal är i Sverige.
Även vid renovering sker en klimatpåverkan och enligt rapporten är det viktigt vilka material och byggprodukter man använder. Att man till exempel kan plocka ner och återanvända delar av byggnadernas material i framtiden.

EASAC vill nu få europeiska beslutsfattare att modernisera byggindustrin och ge den tillgång till bättre information om vilken klimatpåverkan olika material och metoder innebär.

Annons
Bluebeam 250×600 v22-26 desktop

Du läser: Renovering istället för nybygge – vinst för miljön