info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 980×260 v47,48

Positiva signalen – en byggsektor vill anställa fler

Konjunkturinstitutets rapport för oktober visar att det börjar ljusna för byggsektorn. Men det är ett svagt flämtande sken.

Det ser något bättre ut för anläggningsbyggarna. Fler av dem vill nu nyanställa. Foto: Mostphoto

I Konjunkturinstitutets månadsbarometer steg den så kallade konfidensindikatorn för byggbranschen. Ju högre siffra desto starkare konjunktur. Siffran för oktober blev 92,7, vilket var något högre än september – 89,8. En nivå på 100 indikerar ett normalt konjunkturläge.

Framförallt gäller de positivare tongångarna byggföretag som jobbar med anläggning. Fler än tidigare säger nu att de vill nyanställa. Fler företag, även husbyggarna, var även mer nöjda med orderstockarnas storlek. Och förväntningar på kommande inflöde av nya bygguppdrag ligger lite högre än tidigare.

Läs också Polisens jättefynd efter tips: ”Fyllde tre bussar”

Men trots en viss ljusning är förväntningarna på byggandet det närmaste året fortsatt lågt bland byggbolagen. Drygt hälften av företagen tycker att otillräcklig efterfrågan är det främsta hindret för ett ökat byggande. Och det är fortfarande, om man räknar med hela byggbranschen, fler byggföretag som tror att antalet anställda kommer att minska än som tror på en uppgång.

Annons
Bluebeam 250×600 v46-49

Du läser: Positiva signalen – en byggsektor vill anställa fler