info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Plåtlöner upp med minst 1:50

Lönen höjs med minst 1:50 kronor per timme. En lokal pott på 1:25 kronor per timme tillkommer. Det blev klart när 5 500 plåtslagare fick nya avtal på tisdagen.

Byggnads och Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, enades på tisdagseftermiddagen om tre nya avtal, för byggnads-, ventialtionsplåtslagare och plåtbearbetare. Förändringarna är identiska i de tre avtalen som löper över tre år, till den 31 mars 2004.
Plåtavtalen innehåller i princip samma avtalsförändringar som de tidigare träffade avtalen på vvs- och glasföretagen. Av Byggnads avtalsområden återstår därmed bara de mer laddade avtalsförhandlingarna om nya bygg- och anläggninsavtalen samt maskinföraravtalet. Där förbereder parterna nu stridsåtgärder.

De viktigaste förändringarna i plåtavtalen:
– Utgående lön höjs med 1:50 kronor per timme vid tre tillfällen. Den första höjningen sker 1 april i år, nästa höjning ett år senare och den tredje höjningen den 1 april 2003.
– En lokal pott på 1:25 kronor per timme och år ska fördelas den 1 april vart och ett av avtalsåren.
– Ackorden höjs med 2,8 procent varje avtalsår.
– Den lägsta lönen höjs med 6 kronor per timme, till 98 kronor per timme för yrkesarbetare i grupp 1, från den 1 april 2001. Den 1 april 2002 blir lägstalönen 102 kronor per timme och under det sista avtalsåret blir den 106 kronor per timme.
– Arbetstidens förkortas en dag per avtalsår. 2002 tillkommer den första så kallade fridagen. Dagarna ska helst ska tas ut på klämdagar och ersättningen är den samma som helglön.
– Företagshälsovården ska innehålla tjänster som specificeras på en lista.
– Vidareutbildning i respektive yrke ska erbjudas plåtslagarna från och med andra avtalsåret.
– ID-brickor på plåtslagarna ska motverka svartjobb.
– Utbildningsavtalet ska ses över i en arbetsgrupp som ska vara klar senast den 1 oktober i år.
– Lagen om anställningsskydd ersätter de tidigare avtalsreglerna. Det innebär dels att företag med mindre än tio anställda får rätt att undanta två anställda från turordningsreglerna och dels att uppsägningstiderna förlängs från avtalets en till fyra månader till lagens en till sex månader.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Plåtlöner upp med minst 1:50

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig