info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 980×260 v47,48

Nystart för Byggavtalet – extra frågetecken om lönen

Byggföretagen vill ha utökat arbetstid. Byggnads kräver högre pensioner. På fredag drabbar parterna samman för att förhandla fram ett nytt Byggavtal.

Nu är det dags för avtalsförhandlingar mellan giganterna i byggsektorn – Byggnads och Byggföretagen. Totalt berörs 100 000 byggnadsarbetare. Foto: Cenneth Niklasson

Byggavtalet är det klart största av de fem kollektivavtal som Byggnads har med de olika arbetsgivarorganisationerna. Totalt berörs 100 000 byggnadsarbetare av Byggavtalet.

Frågan är vad de kan förvänta sig. Många tycker lönen är viktigt och den kommer i årets avtalsrörelse bli mer omdiskuterad än på länge. Lönehöjningen skulle egentligen genomförts 1 maj i våras, men det satte Covid-19 stopp för då förhandlingarna flyttades fram till nu. Därför finns det ett stort frågetecken för hur det ska gå med den uteblivna lönehöjningen för tiden från i våras fram till nu. Facket har gått ut och krävt att alla ska kompenseras retroaktivt.

Läs också Svenskt näringsliv öppnar för nollbud – så här svarar Byggnads

En annan lönefråga är löneutrymmet. I våras ansåg arbetsgivarna att 1,4 procent i lönelyft var möjligt. Samtidigt krävde LO-samordningen, som Byggnads ingår i, 3 procent. Båda siffrorna får anses som normala krav att starta en förhandling på för båda parter. Men sedan kom Covid-19. Arbetsgivarna menar att arbetsmarknaden påverkats och att utrymmet blivit mindre. Det pratas till och med om ett nollbud från deras sida. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen, sa så här i en tidigare intervju med Byggnadsarbetaren.

– De ekonomiska förutsättningarna är kärvare nu och det ser betydligt kärvare ut framöver under en ganska lång tid.

Kommer det bli lägre löneökningar på grund av coronaviruset?

– Ja, det är sannolikt, absolut.

Facket ligger dock kvar vid kravet på tre procent.

Läs också Nytvättat varje vecka: ”Arbetskläderna doftar gott”

Här följer några andra krav från facket:

 • 3 procent i lönelyft där lägsta möjliga löneökning ska vara 783 kronor i månaden. Samtidigt ska utgående lön, grundlön och andra lönenivåer i avtalet räknas upp med 3 procent.
 • Kranförare som kör åt ackordslag ska ha samma lön som laget.
 • Låglönesatsning för städpersonal.
 • Tydligare lönespecifikationer. Det ska finnas med uppgifter om avtalspension, extra pensionsavsättning, saldo över arbetstidsförkortning, övertidssaldo och intjänad semester.
 • Mer pengar till pensionerna genom att den extra pensionsavsättningen som infördes 2017 växlas upp ytterligare.
 • Ett krav gäller arbetstiden. Enligt nuvarande avtal kan arbetsgivarna lägga ut arbetstiden på veckans alla dagar under i princip hela dygnet om de kommer överens med de anställda. Facket menar att en del arbetsgivare utnyttjar den formuleringen genom att de har en starkare position än de anställda och ”mer eller mindre tvingar de anställda” att jobba när som helst. Byggnads tycker att företag som agerar på det sättet inte följer avsikten med avtalet och yrkar därför att arbetstiden endast kan läggas ut på dagtid under vardagar. Först efter uppgörelse med Byggnads lokalt ska det vara möjligt att jobba på andra tider.
 • Att det blir tydligare vad som ingår i företagshälsovårdsavtalet.
 • Att ett friskvårdsbidrag skrivs in i Byggavtalet.
 • Ett krav gäller tvätt av arbetskläder. Byggnads yrkar att det jobbet ska ombesörjas av arbetsgivarna.
 • Gravidlön för de som är tjänstlediga när de är gravida. Lönen ska gälla under hela den perioden.

Och här är några av Byggföretagens yrkanden:

 • Nuvarande arbetstid i Byggavtalet är 06:30-17:00 om ingen annan överenskommelse finns. Byggföretagen vill utökat tidsspannet till mellan 06:00 och 18:00.
 • Att det inte ska betalas ut någon OB-ersättning om arbetstiden är ett resultat av en anställds begäran.
 • Ytterligare ett yrkande som rör arbetstiden. I dag tecknar regionen eller Byggnads centralt uppgörelser när det gäller arbetstider mellan 05:00 och 24:00. Det vill byggarbetsgivarna ändra till att överenskommelsen istället görs mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Dock under högst 15 dagar, därefter krävs det avtal med Byggnads.
 • En anställd som går med på att bli utlånad till en annan arbetsgivare kan idag bli det under två veckor utan någon förhandling med facket. Byggföretagen vill utöka den tiden till fyra veckor.
 • De senaste åren har parterna haft några gemensamma arbetsgrupper. Bland annat Prestationslönegruppen, arbetsgruppen om S-yrken och gruppen för Ordning och reda. Byggföretagen vill nu att alla grupparbeten slutförs och att resultaten införlivas i avtalet. De önskar även att kommande frågor som rör lönen ska hanteras i arbetsgrupper och inte i avtalsrörelsen.
 • Byggföretagen vill stärka samarbetet mellan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda ute på företagen. Därför hänger de på Byggnads införande av att delegera mandat till förtroendevald genom fullmakt för vissa frågor. Arbetsgivarna vill nu göra samma sak för medlemsföretagen genom att ge dem en fullmakt för vissa frågor som sedan kan hanteras direkt mellan arbetsgivare och anställd.

Annons
Bluebeam 250×600 v46-49

Du läser: Nystart för Byggavtalet – extra frågetecken om lönen