info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet V33

Nya S-gruppens förslag: Statligt byggbolag ska slåss med jättarna

Ett statligt bygg- och fastighetsbolag. Det är ett av flera förslag från nybildade S-föreningen "Reformisterna". "Vi vill att staten flyttar fram sina positioner" säger ordförande Markus Kallifatides.

Socialdemokraternas Sara Karlsson, Daniel Suhonen och Markus Kallifatides, har startat föreningen Reformisterna som bland annat vill se ett statligt byggbolag. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060 Foto: Henrik Montgomery/TT

I samband med en artikel på DN debatt i helgen offentliggjorde Markus Kallifatides, Sara Karlsson och Daniel Suhonen att de bildat den socialdemokratiska föreningen Reformisterna.

Föreningen vill driva en mer vänsterinriktad politik och på debattsidan presenterades sju förslag. I en av punkterna tas bostadsfrågan upp och i ett långtgående förslag föreslår föreningen att det ska bildas ett statligt bostads- och fastighetsbolag. Vi frågade föreningens ordförande Markus Kallifatides om hur de tänker.

Varför behövs ett statligt bostadsbolag, anser ni? 

– Konkurrensen i bank-, fastighets- och byggsektorerna är relativt svag och när det är så är ett statligt ingripande, att man öppnar egen låda, en bra medicin för att driva innovation. Men också för att säkra genomförandet av en offensiv satsning på studentbostäder och sociala bostäder, i ett första skede på mark som staten redan äger eller har befintliga anläggningar på.

Räcker det inte med de kommunala bostadsbolagen runt om i landet? 

– Det är svårt att säga varför det skulle skada om staten skulle pröva att vara huvudman, en variation av lösningar är inte fel. De kommunala bolagen liknar tyvärr helt vanliga företag, trots att de kallas för allmännyttan. Vi föreslår en revidering av detta så att de inte ska eftersträva en maximal vinst utan att de i första hand ska bidra till samhällsnytta.

Är det inte ett sådant här företag förenat med stora ekonomiska risker? 

– De sektorer jag tidigare nämnde är oerhört lönsamma, är man bara halvskicklig så ska det kunna gå ganska bra. Självklart är all typ av investering förenad med risker, men i de här tre sektorerna är förutsättningarna för att lyckas goda. Alla dessa saker ska man förstås ha en väl utarbetat plan för och det har vi inte idag.

Finansieringen ska ske genom investeringar från AP-fonderna medan statliga bolaget Sveaskog AB ska kunna ställa skogsmark till förfogande.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V35-36 desktop