info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

När byggbranschen svarar – så många tror att sektorn är korrupt

Finns det karteller och korruption på bygget? Konkurrensverket har frågat folk i branschen. Här är svaret.

Foto: Mostphotos

Konkurrensverket har genomfört två enkäter bland personer som är verksamma i byggsektorn eller på myndigheter med upphandlingar. Verket har genomfört enkäterna för att undersöka vilken uppfattning personer som är i branschen har när det gäller olika konkurrensbegränsande samarbeten. Alltså vilka de är och hur vanliga det är.

I enkäten som riktade sig till personer i byggsektorn tillfrågades 1 206 personer verksamma inom byggkonsulttjänster, anläggning, byggnadsmaterial och krossverksamhet. 49 procent uppgav att de tror att det finns karteller. 22 procent av dem tror att de förekommer ofta eller alltid.

Läs också Vd mutade arbetsledare med lyx-Volvo

Det var främst personer inom anläggningsbranschen som trodde att karteller var vanliga. Där var siffran 53 procent. Dessutom tror de flesta att det är vanligare med karteller i samband med offentlig upphandling än privat upphandling. Och hälften hade uppfattningen att risken för att en kartell ska bli upptäckt är ganska liten eller obefintlig.

När det gäller korruption svarade 71 procent att de tror att det finns på bygget. 29 procent av dem tror att det förekommer ofta eller alltid.

Den andra delen i undersökningen var en enkät som vände sig till upphandlande myndigheter. Där svarade 30 procent av de 660 personer som deltog att de sett tecken på konkurrensbegränsande samarbeten.

Konkurrensverket genomförde de två enkäterna under december 2018.  Anledningen till undersökningen är att myndigheten vill öka på kunskapen när det gäller korruption och kartellbildningar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: När byggbranschen svarar – så många tror att sektorn är korrupt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig