info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mörkertal: skadade utländska arbetare

Ska en arbetsgivare vara skyldig att anmäla dödsfall och arbetsskador till Arbetsmiljöverket när olyckan drabbat en utländsk arbetare? På onsdag denna vecka fattar riksdagen beslut om det.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skickade in en rad motioner under 2013, som handlade om arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Nu har arbetsmarknadsutskottet formulerat förslag till beslut, baserat på motionerna. Bland annat anser utskottet att regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på svensk arbetsmarknad, rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att föra in dessa olyckor och tillbud i statistiken. Utskottet pekar på att det finns mörkertal när det gäller arbetsskador som drabbar utländsk arbetskraft som tillfälligtvis arbetar i Sverige och som inte anmäls eller registreras.

Regeringen tveksam

Regeringen reserverade sig mot arbetsmarknadsutskottets förslag.
– Det kan ju låta väldigt bra. Men tyvärr är detta förenat med mycken byråkrati, både för företagarna och för Arbetsmiljöverket, sade Katarina Brännström (M) i torsdagens riksdagsdebatt.
Katarina Brännström ansåg att det skulle ta för mycket resurser från Arbetsmiljöverket att kartlägga tillbud och skador bland utländska arbetare, som dessutom inte är försäkrade i Sverige.
– Vad ska stryka på foten i Arbetsmiljöverkets nuvarande verksamhet då så mycket kraft, tid och pengar ska läggas på den här typen av registrering och kontroll? sade hon.
På onsdag denna vecka fattar riksdagen beslut i frågan.
Förutom förslaget om statistik när det gäller skador bland utländska arbetare, finns följande punkter som riksdagen också ska fatta beslut om:

  • Att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.
  • Att satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn för att minimera arbetsrelaterade dödsfall.
  • Att komma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska.
  • Att tillsätta en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas. Utskottet anser att regeringens forskningspolitik inte säkerställer att det bedrivs tillräcklig forskning om arbetslivet.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mörkertal: skadade utländska arbetare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig