info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

LO vill värna industrinormen

Nu tar LO och Svenskt Näringsliv Byggnads och övriga 6F-förbund i örat offentligt. Man har gått ut med en rekommendation om att följa industrins avtalsnivå.

LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar nu tillsammans de parter som ännu inte tecknat nya kollektivavtal att se industrins avtal som normerande. Det går på tvärs mot de krav som Byggnads och 6F driver.
Industrins avtal tecknades förra veckan och innebär påslag på 2,2 procent på ett år. Byggnads och övriga 6F-förbund kräver 3,2 procent i sina förhandlingar. På byggavtalet har Byggnads varslat om strejk utifrån denna nivå.

”Betrakta avtalen som norm”

I ett pressmeddelande nu på måndagsförmiddagen skriver de centrala parterna så här, med syftning på industrins och Handels avtal: ”Svenskt Näringsliv och LO rekommenderar gemensamt de efterföljande parterna på arbetsgivar- och arbetstagarsidan att betrakta dessa avtal som norm vad gäller löneökningar i såväl procent som kronor.”
Efter att industrin tecknat avtal förra veckan sa Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin så här till Byggnadsarbetaren:
– Arbetsgivarsidan har sagt på samtliga avtalsområden att de tänker följa det som industrin träffar avtal på, men vi har inte något annat än ett yrkande på 3,2 procent och det kommer vi förhålla oss till.
Sveriges Byggindustriers förhandlingschef Mats Åkerlind hänvisade däremot till industrin som norm:
– Vi anser att nu har den konkurrensutsatta industrin satt nivån som vi ska förhålla oss till och vi har respekt för den nivån och avser att hålla oss till den.

”Framgångsrik modell”

Nu får Mats Åkerlinds resonemang alltså stöd av både LO och Svenskt Näringsliv. I pressmeddelandet skriver de att Sverige i hög grad är beroende av en framgångsrik exportindustri och att en förutsättning för att industrin ska kunna fortsätta vara draglok i ekonomin är att kostnadsökningarna i kollektivavtalen ligger på en nivå som inte försvagar den internationella konkurrenskraften. De skriver vidare att de har uppfattningen att modellen där parterna inom industrin varit normerande för övriga avtal i huvudsak varit framgångsrik.
Industrins vanliga roll som normerande har i årets avtalsrörelse inte varit självklar i och med att det inte funnits någon samordning mellan LO-förbunden i avtalsrörelsen. 6F (Byggnads, Målarna, Fastigetsanställdas förbund, Seko och Elektrikerna) har däremot samordnat sig runt krav på 3,2 procent.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: LO vill värna industrinormen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig