info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lättare hitta byggift

En ny mätmetod gör det lättare att mäta och bedöma riskerna med de giftiga isocyanaterna på bygget.

Nya gifter har upptäckts vid upphettning av fjärrvärmerör, mineralull och gjutkärnor, tack vare den nya metoden som finns i en ny doktorsavhandling.
Isocyanater är den vanligaste orsaken till yrkesastma. I byggbranschen finns den ibland annat lim, fogskum, lacker och färg.

De stora hälsofarorna finns när materialen hettas upp. Hittills har dock bristfälliga mätmetoder inte gjort det möjligt att kartlägga de verkliga hälsoriskerna, vid den typen av arbeten.
Men nu finns en ny mätmetod som på en gång kan mäta flera isocyanater och som dessutom kan mäta ämnen som inte kunnat mätas alls förut.
Metoden är framtagen av Daniel Karlsson som är knuten till centret för isocyanatforskning, i Hässleholm. Han lägger fram sin avhandling vid Lunds universitet inom analytisk kemi.
– Jag hoppas kunna bidra till att riskerna med isocyanater i arbetslivet blir bättre undersökta, säger han.

Mätmetoden har redan blivit berömd för att den gjort det möjligt att hitta två nya typer av isocyanater i arbetslivet. Det ena är den helt nya isocyansyran. Den är så outforskad att ingen vet om den är farlig eller inte. Den andra är metylisocyanat, mer känt som Bhopalgiftet. Det var sedan tidigare känt att ämnet fanns, men ingen visste att det fanns på svenska arbetsplatser.
Båda dessa ämnen har upptäckts med Daniels metod i samband med svetsning i polyuretanisolerade fjärrvärmerör. De har också hittats då mineralull och gjutkärnor hettats upp till 150-200 grader.

Hans metod handlar om att hitta och bestämma hur mycket det finns av olika isocyanater. På en och samma gång kan man då hitta såväl isocyanater, som aminoisocyanater och aminer. Metoden är särskilt bra att använda för mätning av de kombinationer av gas och partiklar som bildas då materialen hettas upp. Detta har hittills ansetts svårt att mäta.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lättare hitta byggift

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig