info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Kräver hårdare asbestkontroll: "Orolig det finns asbest kvar"

Myndigheterna borde öka kraven på att det ska vara rent efter asbestarbeten. Det anser byggnadsarbetaren Tomi Alppiranta .”Jag är ofta orolig att det finns asbest kvar.”

Han har jobbat 30 år i byggbranschen och arbetar mycket med rivning på olika byggen.

– Jag kommer ofta till ställen där jag misstänker att det inte är ordentligt rengjort utan att det finns asbestfibrer kvar efter sanering. Men det ställs inga krav på luftprover i reglerna och du kan inte se med blotta ögat om det finns asbest kvar, säger Tomi Alppiranta.

Läs också Vill stoppa livsfarligt damm på bygget – stor granskning

Ett exempel är stamrenovering.

– Lagen säger att man ska ventilera utrymmena i tolv timmar efter asbestsanering men tidsplanerna är så tighta att andra yrkesgrupper kommer dit direkt. Då kan det finnas asbest kvar i luften, säger han.

Reglerna för hur man ska kontrollera att asbesten är borta skiljer sig åt mellan olika länder. I den svenska lagstiftningen står att man ska kontrollera att det är rengjort efter sanering men det står inte hur. I Finland, till exempel, som Tomi har erfarenheter av, ställs krav på att luftprover tas efter sanering.

– Här i Sverige har man stränga regler för vem som får utföra jobbet och hur det ska göras men sedan är det oftast ingen ordentlig kontroll på hur arbetet utförts och kontrollerats. Jag har aldrig varit med om att man tagit ordentliga prov någonstans, säger Tomi Alppiranta.

Läs också Arbetsmiljölarm i Skåne: "Asbest låg helt öppet"

Situationen oroar honom eftersom det idag är mycket rivning i byggnader med asbest. Han menar att det handlar både om säkerheten för byggnadsarbetare och allmänhet.

– Det är ju ofta rivningar i offentliga lokaler som skolor och daghem och sådant. För bara en vecka sedan var jag i ett stort kontorsutrymme med blåasbest, där hade man rivit och sanerat asbest och  jag ville man skulle kontrollera med luftprover efteråt, men det ville de inte göra, säger han.

Arbetsmiljöverket är ansvarigt för de svenska reglerna. Där säger enhetschef Jens Åhman att det finns planer på en översyn av reglerna i asbestföreskriften.

– Vi tittar på möjligheten att skärpa kraven då det gäller efterkontroll, säger han.

Varför finns inte krav på provtagning efter sanering redan idag?

Läs också Nya larmsiffror – så många dör av asbest

– Reglerna varierar mellan olika länder. I Sverige tog vi fram en standardmetod för hur man ska städa och ventilera och våttorka av ytor och sedan anser man att asbesten är borta. Men vi har nu tittat på andra länder, som Irland och Storbritannien, där man gör man en clearance testing, har krav på tester av olika slag efter sanering. Vi har tittat på om vi ska göra något åt det hållet, säger han.

Enligt Jens Åhman är det dock inte oproblematiskt med krav på provtagningar. Det gäller att i så fall hitta bra metoder för att ta proven och försöka gardera sig mot företag som riggar provtagningar och oseriösa testlabb.

När skulle en ändring kunna ske?

– Just nu gör vi om regelstrukturen och sedan får vi se om vi behöver ändra reglerna för att säkra upp efterkontrollen, säger Jens Åhman.

Fakta: asbestregler

Kraven på efterkontroll efter asbestsanering skiljer sig mellan olika länder. I Sverige ställs inga uttryckliga krav på hur det ska ske. I Finland krävs att arbetsgivaren ska utföra en mätning för att säkerställa att det inte finns mer asbest än 0,01 fibrer per kubikcentimeter luft, i luften på exponeringsområdet”

Margite Fransson

Du läser: Kräver hårdare asbestkontroll: "Orolig det finns asbest kvar"