info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kontroll av bergborrare

Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg planerar att göra en kontroll av de mindre bergssprängningsföretagen i regionen. Orsaken är att man misstänker att bergborrare utsätts för hälsovådliga mängder kvartsdamm.

– Det här är en mycket utsatt grupp och vi måste helt enkelt göra något, säger Sverker Ekström på arbetsmiljöinspektionen i Göteborg.
Det farliga kvartsdammet drabbar framförallt de bergborrare som arbetar med handhållna maskiner utan avsugning. Dessa bergborrare får i sig sex gånger mer kvartdamm än det tillåtna gränsvärdet, visar en undersökning gjord av arbetsmiljöinspektionen i Göteborg.

Bygginspektören Sverker Ekström bedömer att det finns cirka 25 mindre firmor som arbetar med handhållna maskiner, firmor som gör mindre sprängningar, för till exempel villabyggen, vatten och avlopp. I norra Halland och Bohuslän är små sprängningar vanliga vid villabyggen, eftersom berggrunden oftast är kuperad.
– Vi kommer nog att göra så att vi skriver till firmorna för att få information om hur mycket kvartsdamm bergborrarna utsätts för i respektive företag. Firmorna är skyldiga att göra mätningar för att hålla koll på att gränsvärdena inte överskrids. Om det inte finns några mätningar gjorda, kräver vi att de görs, säger Sverker Ekström.

Om bergborrarna utsätts för höga halter kvartdamm måste de börja använda andningsskydd och annan personlig skyddsutrustning och tänka på att tvätta sig och byta kläder direkt efter slutfört arbete.
– På sikt vill vi få dem att sluta med handhållna maskiner, och börja med maskinburen utrustning i stället. Det finns så många nackdelar med handhållna maskiner. Förutom kvartsdammet är ju vibrationerna också ett stort problem, säger Sverker Ekström.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kontroll av bergborrare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig