info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kongressen: arbetsmiljöbovar ska dömas

Arbetsmiljöbovarna på bygget får akta sig. Byggnads ska arbeta för att de kommer inför domstol och döms. Det bestämde kongressen.

Förbundet ska verka för en förändring av rättsprocessen, så att fler arbetsmiljöbrott leder till åtal och fällande domar. Det kravet kom i en motion från Linköping och antogs av kongressen. Motionären vill att en specialdomstol som kan hantera arbetsmiljöbrott inrättas, liksom att polis och åklagare ska få mer kunskap om arbetsmiljöns särskilda regler.
Genom en förändring skapas en bättre status för arbetsmiljöfrågorna och en mer enhetlig rättstillämpning över hela landet, anser man.

Motioner om bättre utbildning hos rättsväsendet kom också från Uppsala och Västmanland och dessa ville i sammanhanget också att skyddsombudens ställning på arbetsplatserna ska stärkas. Det höll kongressen med om.
–Det ska inte vara så lätt att bryta mot arbetsmiljölagen, sa Ove Johansson, från Uppsala.
– Ska vi stötta skyddsombuden och få mer tryck på dessa frågor och en bättre efterlevnad, då behövs fällande domar, anser han.
I flera fall ville motionärerna att förbundet ska arbeta för att skärpa texten i arbetsmiljölagen. Förbundsstyrelsen har avvisat det förslaget, anser att lagen är bra, och att det är i tillämpning det brister.

Men förbundsstyrelsen kommer att ställa krav om en utökning av straffen vid arbetsmiljöbrott. Den ska göra en formell begäran till arbetsmiljöverket för att begära att fler paragrafer i föreskrifterna blir straffsanktionerade. Det blev resultatet efter krav i motioner från Borås och Kronoberg.

De korta byggtiderna är ett ständigt problem ute på arbetsplatserna.
Förbundet ska med alla medel arbeta för en förbättring, efter att kongressen sagt ja till en rad motioner i frågan. Motioner kom från Lund Örebro, Hälsingland, Piteå och Linköping.

Ställningsbyggarna ska få lättare rör att arbeta med. Kongressen antog flera motioner med det innehållet. Idag använder ställningsbyggarna ofta sexmetersrör, vilket är mycket tungt och otympligt. Kongressen sa ja till en motion från Byggnads i Malmö om att förbundet ska verka för att fyra meters rör blir högsta tillåtna längd. Också från Gästrikland och Örebro antogs motioner med syfte att avskaffa sexmetersrören.
– Vi vill att förbundet ska bistå oss och påverka arbetsgivarna så att de skaffar rör med kortare längd än sex meter, sa Ulf Kvarnström från Örebro.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kongressen: arbetsmiljöbovar ska dömas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig