info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren v20

Indraget tillstånd: "Kan inte riva asbest säkert"

Saneringsföretaget Relita Industri & Skadeservice har fått sitt asbesttillstånd indraget av Arbetsmiljöverket. Verket anser att företaget inte klarar kraven på säker rivning.

Efter att ha upptäckt allvarliga fel vid en asbestrivning beslutade Arbetsmiljöverket den 17 juni att dra in asbesttillståndet för Relita Industri & Skadeservice.

– Vi har gjort en helhetsbedömning och anser inte att företaget kan göra asbestrivning på ett säkert sätt, säger Linda Lindblad, jurist på Arbetsmiljöverket.

Läs också Efter asbestslarv – indraget tillstånd för storsanerare

Återkallelsen av asbesttillståndet gäller på företagets alla arbetsplatser.

Relita Industri & Skadeservice är baserat i Uppsala och har uppdrag på olika platser i närområdet. I beslutet lyfter Arbetsmiljöverket fram allvarliga fel som upptäcktes vid en inspektion i våras. Besöket gjordes på Mälarenergi i Västerås i samband med asbestsanering av en ventilationskanal som innehöll asbest i tätningarna.

”Det saknades bland annat luftsluss och rinnande vatten vid saneringsplatsen”, skriver verket och påpekar att platsen för rivning ska vara innesluten och ha undertryck så att asbestfibrerna inte kan spridas. Enda sättet att komma in i rivningsområdet ska vara via en luftsluss.

Dessutom fanns inte rinnande vatten och Arbetsmiljöverket reagerade över att skyddskläderna varken var tättslutande eller hade ett dammavstötande material. Verket såg också att anställda var skäggiga eller hade skäggstubb, vilket gör att fibrer kan läcka in i masken. En person saknade tjänstbarhetsintyg.

I beslutet skriver Arbetsmiljöverket: ”Bristerna är sådana som i hög grad riskerar era arbetstagares hälsa”.
Företaget har efter besöket gjort olika åtgärder och haft möte för personalen om de krav som ställts, men det tycker verket inte räcker.  Vid besök  på andra av företagets arbetsplatser har det också upptäckts brister i hanteringen av asbest.

Läs också Domen står sig – stor asbestsanerare förlorar tillstånd

Reglerna för asbesthantering är mycket stränga på grund av de stora riskerna. Man kan bli sjuk och dö av fibrerna och det räcker med små mängder. Asbest kan ge sjukdomar som lungsäckscancern mesoteliom, lungcancer och asbestos.

Tidigare i år fick också ett annat företag, det rikstäckande Delete Service, sitt tillstånd återkallat efter ett arbetsplatsbesök där ett flertal allvarliga brister upptäcktes.

Relita Industri & Skadeservice anser att det var fel att dra in tillståndet. Företagets vd, Andreas Tengelin, kommenterar beslutet:

– Vi respekterar självklart Arbetsmiljöverkets beslut men har en annan åsikt rörande arbetsmetoden, som vi anser uppfyller alla regler och som har skett enligt praxis, på ett säkert sätt. Eftersom vi gör en annan tolkning, har vi begärt en överprövning, säger han.

I överklagan skriver företaget att man på grund av lokalens takhöjd, 14 meter, använde en metod med att kapsla in asbestskarvarna på utsidan av ventilationskanalen med plast och kapa dem utanför inneslutningen.

Arbetsmiljöverkets kritik rörande kläder och utrustning menar Andreas Tengelin har orsakats av ett missförstånd. Att de arbetare som Arbetsmiljöverket träffade inte höll på med asbestsanering utan jobbade med andra arbetsuppgifter.

Annons
Bluebeam May PC

Du läser: Indraget tillstånd: "Kan inte riva asbest säkert"