info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren v20

Försäkringskassan om skarpa kritiken: "Kan klara arbete"

Snickaren Andrzej Stasiwolak får inte sjukpenning trots svåra skador. Försäkringskassans Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare, kommenterar kritiken.

Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare, inom sjukförsäkring på Försäkringskassan.

Varför nekar ni Andrzej Stasiwolak sjukpenning?

–Vi gör en totalbild av läkarintyg och den utredning vi själva gjort. Trots de aktivitetsbegränsningar han har ser vi att han kan klara ett normalt förekommande arbete.

Läs också Svårt skadad tvingas till jobb: "Fruktansvärd situation"

Han och hans ombud anser att han är för skadad för att arbeta eller studera. Läkarintygen talar om svåra skador och besvär. Varför gör ni en annan bedömning?

– Vi ifrågasätter inte hans besvär eller diagnos. Men utifrån de läkarintyg och medicinska underlag som kommit in kan vi ändå se att han kan klara ett lättare fysiskt arbete som inte belastar vissa delar av höger arm  och hand och inte ställer så stora krav på finmotoriska moment.

Men det är inte bara handen som är skadad. Med alla de skador och den värk han har, vilket jobb tycker du att han ska ta?

– Lagstiftningen är utformad så att för de personer som inte har ett arbete gör vi en bedömning mot hela arbetsmarknaden och det är inte Försäkringskassans roll att tala om vilket arbete han kan klara utan att göra en juridisk bedömning om han kan ta ett jobb. Sedan måste arbetsförmedlingen hjälpa honom.

Han har inte haft någon inkomst under lång tid. Vad ska han leva på?

– Vårt uppdrag är att utreda och besluta om rätten till ersättning. Vi kan inte bevilja någon sjukpenning som inte har rätt till. Jag förstår att det är en besvärlig situation att stå utan inkomst men det är den kommun man bor i som har ansvaret och som man får vända sig till.

Facket tycker att ni övertolkar reglerna och inte följer lagen. Kommentar?

– Vi följer lagstiftningen och vi följer ju också vad som händer då man begär omprövning. Vi ser att det blir färre fall som ändras ju högre upp man kommer. Men det finns alltid möjlighet att både ompröva och överklaga ett beslut.

Annons
Bluebeam May PC

Du läser: Försäkringskassan om skarpa kritiken: "Kan klara arbete"