info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företagen slarvar med isocyanater

80 procent av arbetsplatserna fick anmärkningar, när arbetsmiljöverket kontrollerade hur produkter med isocyanater hanteras. I fem procent av fallen polisanmäldes leverantörer för brister i varuinformationen.

Det brister ofta i information om och hanteringen av produkter med isocyanater. Det visar resultatet av ett projekt, Isocyanat 2001, som är ett samarbete mellan arbetsmiljöverket och kemikalieinspektionen.
På 80 procent av de inspekterade arbetsplatserna riktades krav på åtgärder. Också byggarbetsplatser ingick i undersökningen. Totalt ställde arbetsmiljöverket 167 krav på närmare 40 arbetsplatser.
– Resultatet visar att informationen om riskerna inte når fram till användarna, säger Magnus Blomqvist, enhetschef vid arbetsmiljöverket.

Projektet gick ut på att undersöka hur man på arbetsplatserna följer arbetsmiljöbestämmelser, utifrån informationen i varuinformationsblad, numera omdöpta till säkerhetsdatablad, som alltid ska följa med kemikalierna. De ska vara en hjälp för hantering och bedömning av risker, samt vilket skydd som behövs. Målet var också att se i vilken utsträckning leverantörerna lämnar aktuell och riktig information.
– Ska vi få systemet med säkerhetsdatablad att fungera, måste producenterna anpassa informationen utifrån de behov som finns ute på arbetsplatserna, anser Magnus Blomqvist.

På arbetsplatserna riktade arbetsmiljöinspektörerna ett flertal krav. I 25 procent av fallen gällde det tillgången på varuinformationsblad eller säkerhetsdatablad, samt brist på riskbedömning.
15 procent av kraven gällde brister i medicinsk kontroll och utbildning för dem som ska arbeta med härdplaster. Lika stora andel handlade om val av skyddsutrustning och utformning av första hjälpen. Nästan hälften av säkerhetsdatabladen saknade information om andningsskydd, val av handskmaterial och hur länge man behöver spola ögonen efter att ha fått stänk av en produkt. 25 procent av kraven gällde dålig ventilation och brister i varselmärkning och avfallshantering.
Kemikalieinspektionen kontrollerade säkerhetsdatabladen för ett 50-tal hälsofarliga produkter som innehåller isocyanater. Fem procent av produktinformationen hade så allvarliga brister att företagen polisanmäldes och belades med miljösanktionsavgift. På dem saknades svensk märkning och säkerhetsdatablad hade inte skickats till den yrkesmässige användaren. 14 procent av produktinformationen hade brister, som måste åtgärdas.

Inspektionerna berörde arbetsplatser med totalt 6 500 anställda inom byggverksamhet, tillverkningsindustri och billackering. Av de 48 granskade arbetsplatserna var 15 procent, sju stycken, inom byggsektorn. De finns inom isolering, golv, glas, golv och måleri.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företagen slarvar med isocyanater

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig