info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fick för lite betalt på Skanska-bygge – 16 byggnadsarbetare får över en miljon kronor

16 byggnadsarbetare fick för lite i lön på ett Skanskabygge i Malmö. Efter många förhandlingar är underentreprenören ICDS och Byggnads nu överens. ICDS ska betala nästan 1,2 miljoner kronor till byggnadsarbetarna.

Byggnads och irländska ICDS Constructors har mötts i otaliga förhandlingar sedan byggbolaget började sin svenska verksamhet 2008.

Den stora konfliktfrågan har varit lönen. Facket anser att ICDS betalat för lite i lön till sina arbetare, 88 procent av utbetalningsnivån (lägstalön), ofta efter strandade ackordsförhandlingar. ICDS å sin sida hävdar att byggnadsarbetarna saknade svenskt yrkesbevis och därför inte skulle ha full lön.

Läs mer: Irländares lön prövas i domstol

2014 stämde Byggnads det irländska byggbolaget i Arbetsdomstolen på 4,3 miljoner kronor, men facket förlorade. 

Prestigeprojekt

Byggbolaget anlitas av bland annat Skanska, Peab, Serneke och JM.

– ICDS är på många prestigeprojekt, ofta som underentreprenörer till Skanska, säger Johan Dahlberg, ombudsman på Byggnads.

I oktober 2022 inleddes en lokal förhandling mellan Byggnads region Skåne och ICDS Constructors, som har företrätts av arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

Förhandlingen gällde Skanskas bygge av den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde (NVM). 

1,2 miljoner till 16 byggnadsarbetare

Även den här gången gällde konflikten i huvudsak lönen. ICDS betalade byggnadsarbetarna 171 kronor, vilket är 88 procent av utbetalningsnivån (lägstalönen) 194 kronor.

Det är långt under ackordssnittet i Skåne på 230 kronor i timmen (år 2022). Efter att parterna inte kom överens lokalt möttes man i flera centrala förhandlingar.

16 byggnadsarbetare fick för lite i lön när de arbetade på ett sjukhusbygge i Malmö. Nu ska ICDS betala nästan 1,2 miljoner kronor till byggnadsarbetarna efter en överenskommelse med Byggnads. Foto: Skanska

Nu har en förlikning nåtts som innebär att ICDS ska betala nästan 1,2 miljoner kronor till 16 byggnadsarbetare på sjukhusbygget.

Det ekonomiska skadeståndet gäller till största delen lönen, men även att ICDS har struntat i att förhandla om uppsägning av arbetsbrist och att medlemmarna har fått för kort uppsägningstid.

”Ett steg i rätt riktning”

– Varje gång en medlem får pengar är det en framgång. Det är ett steg i rätt riktning, säger ombudsmannen Johan Dahlberg, som varit med och förhandlat med ICDS från början.

”Det har alltid varit en bra dialog mellan parterna

Lee Atkinson, företagsdirektör på ICDS Constructors, kommenterar överenskommelsen via mejl:

”Byggnads och ICDS har haft många förhandlingar under de senaste 16 åren, men det har alltid varit en bra dialog mellan parterna. De senaste tolv månaderna har det varit extremt komplexa förhandlingar, som handlar om olika tolkningar av byggavtalet”.

Enligt Byggnads är orsakerna till framgången i förhandlingarna att det fanns medlemmar på sjukhusbygget och att det sedan 2017 finns en ny skrivning i Byggavtalet, sexårsregeln.

”Får pengarna retroaktivt”

– Om du har arbetat minst sex år i yrket, så har du rätt till full lön. Innan var det svenskt yrkesbevis som gällde, men det funkar ju inte när vi är med i EU, säger Johan Dahlberg.

Ersättningsbeloppen till de 16 byggnadsarbetarna varierar mellan 10 000 och 200 000 kronor per person.

– Medlemmarna får nu mellanskillnaden upp till lägstalönen på 194 kronor i timmen. De får pengarna retroaktivt två år tillbaka om de har arbetat sex år i yrket eller sex år på ICDS. De får ersättning för erfarenhet och arbetade timmar på arbetsplatsen, säger Johan Dahlberg.

De utländska byggnadsarbetarna, som kommer från Portugal och Rumänien, har i många fall lång yrkeserfarenhet, som mest 15 år.

”Medlemmarna är väldigt nöjda

Västlänken och Slussen

– Medlemmarna är väldigt nöjda, men det är tråkigt att det ska ta så lång tid, säger Ida Bornlykke, ombudsman på Byggnads region Skåne, som har förhandlat lokalt under ett år.

ICDS finns på stora byggprojekt som Västlänken i Göteborg, bygget av den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde (NVM) och det enorma Slussen-projektet i Stockholm.

I de två senare projekten har Skanska varit huvudentreprenör.

”Förhoppning att vi ska nå enighet”

Under våren fortsätter förhandlingar mellan partnerna – en som rör Västlänken och en central förhandling som gäller Slussen-bygget.

– Vår förhoppning är att vi ska nå enighet i samtliga förhandlingar, säger Johan Dahlberg.

ICDS Constructors vill inte kommentera de pågående eller kommande förhandlingarna med Byggnads.

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på ”Byggnadsarbetarens nyhetsbrev”.

Konflikten mellan Byggnads och ICDS

2008: Det irländska byggföretaget ICDS Constructors börjar sin verksamhet i Sverige.

2014: Byggnads stämmer ICDS på 4,3 miljoner kronor i Arbetsdomstolen. Byggnads ansåg att företaget felaktigt hade betalt ut 88 procent av yrkesarbetarnas löner, trots att byggnadsarbetarna var fullvärdiga yrkesarbetare.

2016: Byggnads förlorade. Arbetsdomstolen slog fast att det var ok att betala ut lägre lön till de utländska arbetarna, eftersom ICDS inte hade brutit mot byggavtalet. Byggnads fick också betala rättegångskostnader till Sveriges Byggindustrier, som företrätt ICDS, på 1,7 miljoner kronor.

2017: Sexårsregeln infördes i Byggavtalet. Med yrkesarbetare likställs arbetstagare som har minst sex års relevant branscherfarenhet inom aktuellt yrke.

2017-2023: ICDS arbetar på flera stora byggprojekt runt om i landet, bland annat Slussenbygget i Stockholm, Västlänken och bygget av den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde (NVM).

2023/24: Byggnads och ICDS kommer överens i en förlikning. ICDS ska betala 1,2 miljoner i skadestånd till 16 medlemmar och även ett skadestånd till Byggnads på 375 000 kronor.

Katarina Connheim, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fick för lite betalt på Skanska-bygge – 16 byggnadsarbetare får över en miljon kronor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig