info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fall- och rasrisker vid omdiskuterad bro – förbud mot Veidekke

Ett omedelbart förbud mot riskfyllt schaktarbete för ett företag i Veidekkekoncernen. Arbetsmiljöverkets inspektion vid Karlgårdsbron i Skellefteå ledde även till flera krav mot huvudentreprenören Kauno Tiltai.

Fallrisk till vänster och en bild från schakt, en tid före Arbetsmiljöverkets besök. Foto: Privat

Efter larm om farliga jobb vid bygget av Karlgårdsbron i Skellefteå inspekterade Arbetsmiljöverket bygget tidigare i februari.

Då upptäcktes fall- och rasrisker och flera krav riktades mot huvudentreprenören, litauiska Kauno Tiltai, samt mot underentreprenörer i projektet.

Ett lokalt företag inom Veidekkekoncernen jobbar med vatten och avlopp på området men vid sidan av bron. Veidekke Entreprenad fick ett omedelbart förbud mot att utföra arbete nere i schakt där det fanns rasrisk.

Släntlutningen var för brant och schaktmassor var upplagda för nära kanten

Ett vite på 50 000 kronor var kopplat till förbudet, om det bröts.

– Släntlutningen var för brant och schaktmassor var upplagda för nära kanten, berättar Nadja Lukin, chef för Arbetsmiljöverket Norrbotten.

Då det gällde schaktarbetet riktades även krav mot Kanuo Tiltai, i egenskap av samordningsansvarig, Bas U.
Kraven gällde att arbetsmiljöplanen inte var uppdaterad angående rasriskerna, att det inte framgick vem som var utsedd schaktansvarig och att det inte gjorts dagliga kontroller av schaktet, vilket man ska.

Arbetsmiljöverket har också ställt krav på en sanktionsavgift på 50 000 kronor mot företaget Steelcraft Sweden, på grund av fallrisker vid en servicebrygga. Enligt Arbetsmiljöverket jobbade en arbetare på 2,3 meters höjd och det fanns inte fast fallskydd. Arbetaren hade ingen personlig skyddsutrustning.

Också rörande
fallriskerna riktades krav mot Kauno Tiltai. Bolaget borde ha förebyggt fallrisken på servicebryggan, där det för övrigt också kom krav på avkörningsskydd, så att inga fordon ska kunna köra över kanten.

Det var lite otur, som gjorde att en person inte hade fallskydd vid det här tillfället

Efter inspektionen har Veidekke skickat in dokumentation på förbättringar, ärendet mot Kauno Tiltai är avslutat och Steelcraft Sverige AB har godkänt sanktionsavgiften.

Byggnadsarbetaren har sökt de inblandade företagen.

Såhär säger Veidekkes chef i region Nord Mathias Rönnholm:
– Vi respekterar förstås Arbetsmiljöverkets beslut. Men jag vill klargöra att det var inget stopp på vårt arbete här. Verket sa att vi skulle flytta schaktmassorna och det gjorde vi direkt. Jag har inte fått kännedom om att det var några problem med släntlutning, säger han.

Kauno Tiltais projektchef Michal Jevcinec svarar i mejl att skyddsräcke nu successivt satts upp för att motverka fallrisker. Rörande schaktarbetet skriver han: ”Vi har åtgärdat schaktområdet för att minska risken för ras och detta arbete utförs av erfaren och kompetent personal som utför dagliga kontroller enligt aktuell checklista”.

Arbetsledaren Jörgen Robenberg, på Steelcraft Sweden AB säger:
– Vi är  noga med fallskydd. Det var lite otur, som gjorde att en person inte hade fallskydd vid det här tillfället. Han skulle bara gå och hämta en grej på bryggan och hade inte skydd då. Men alla våra anställda vet att man alltid ska använda fallskydd. Företaget är entreprenör under Züblin Scandinavia.

Byggherre är Skellefteå kommun där Kauno Tiltai är huvudentreprenör.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fall- och rasrisker vid omdiskuterad bro – förbud mot Veidekke

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig