info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Efter kranförarnas larm om flytt: ”De ska inte behöva ta den matchen”

Kranförarna har slagit larm om att de flyttas då de värnar om säkerheten vid lyft. Nu vill Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan, få kontakt med förarna så de kan berätta om problemen.

Urika Dolietis är vd för Håll Nollan. Hon vill få kontakt med kranförare som kan berätta om sina arbetsmiljöproblem och ge sin syn på vad som behöver ändras. Foto: Mostphotos, Håll nollan

Men vad ska man göra för att förbättra situationen för kranförarna? Ulrika Dolietis är vd för Håll Nollan, som jobbar förebyggande med säkerhet i byggbranschen.
Hon har läst Byggnadsarbetarens första artikel.

– Jag blev förvånad över att så många kranförare berättar att de haft samma problem och blivit flyttade då de ställt krav på säkrare lyft. Jag tänkte att ”va, är det verkligen så här illa?” Det är självklart en arbetsmiljörisk om någon upplever att man inte kan lyfta säkert. De ska inte behöva ta den här matchen.

Håll Nollans medlemmar är bland annat byggherrar och entreprenörer i byggbranschen. Ulrika Dolietis har frågat arbetsmiljöspecialister på de stora byggföretagen om de känner till problemet. De som svarat säger att de inte känner igen det men tror att det kan finnas ett mörkertal.

– Det är därför viktigt att det rapporteras, så man kan göra något. Vi belyser alltid vikten av att rapportera risker och uppmuntrar ofta till att farliga jobb stoppas, och det är ju precis vad de här förarna gör, säger hon.

Ulrika Dolietis tycker att problemen måste komma upp till ytan genom att förare anmäler till exempel felaktiga kopplingar eller tillfällen då de tvingats jobba osäkert, som incidenter. Eller att de rapporterar i entreprenörernas visselblåsarsystem om de flyttats på grund av en säkerhetsfråga. Då får även chefer på högre nivåer vetskap om vad som sker och kan agera.

– Allt ska inte handla om kranföraren. Kranlyften ska vara planerade på arbetsplatsen och det är klart att förarna kan bli frustrerade när de ser att last ofta kopplas fel eller att personer befinner sig under hängande last”.

I första hand behövs en dialog på arbetsplatsen, att kranföraren lyfter problemen med den som är ansvarig för samordningen ( Bas U),  tycker hon. Men kranföraren måste också få stöd av sin egen chef när det kärvar. Funkar det inte på bygget kan den egna chefen gripa in och ha en dialog med den som beställt kranföraruppdraget.

Håll Nollan jobbar just nu med lyftsäkerhet, eftersom det är så stora risker förknippade med lyft och att det händer många tillbud.

–  Hos oss finns sedan tidigare en arbetsmiljöstandard och en guide för lyft som tagits fram för att införas i medlemsföretagen. I samband detta visade det sig att det fanns många andra frågor som behövde redas ut och därför har vi även startat en särskild arbetsgrupp.
– Vi diskuterar till exempel hur man bäst organiserar lyft, Bas U´s roll kopplat till de underentreprenörer som kopplar last,  samt kompetenskrav på lastkopplaren, säger Ulrika Dolietis.

Gruppen planerar även att ta fram stödmaterial till exempel en mall för lyftplan, muntliga lyftkommandon på svenska och engelska, samt stödmaterial  för kontroll av lyftutrustning.

I gruppen ingår Skanska, NCC, Peab, Bonava och Strängbetong. Då gäller signalscheman och de muntliga kommandona får man experthjälp av bland andra Mobilkranföreningen.

Ulrika Dolietis är dessutom intresserad av att få direktkontakt med kranförare.

–  Vi har en referensgrupp. Att få med med några förare i denna grupp vore toppen. Då kan vi få återkoppling på vårt material och de  kan berätta om sina problem.

Läs mer om kranförare som flyttas:
Sa till om säkerheten – skallades

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Efter kranförarnas larm om flytt: ”De ska inte behöva ta den matchen”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig