info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Cementa fick JA – nytt tillstånd på 4 år

Cementa får fortsätta bryta kalk på Gotland. Detta står klart efter ett besked från Mark- och miljödomstolen idag vid lunchtid.

Cementa får fortsätta bryta kalk i fyra år till. Under den tiden ska de förbereda en ny ansökan som sträcker sig över en längre period. Foto: Mostphoto

Det nya miljötillståndet för Cementa gäller under fyra års tid. Bolaget har själva ansökt om just fyra år för att få tid till att göra en ny ansökan om ett tillstånd som ska gälla under en betydligt längre tid. Det har tidigare pratats om 20 till 30 år.

Att domstolen nu ger Cementa en andningspaus för en ny ansökan innebär att det inte finns någon överhängande risk för cementbrist i närtid.

– Cementa har redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som mark- och miljödomstolen ska göra, och det underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen, skriver rättens ordförande rådmannen Karin Röckert i ett pressmeddelande.

Tidigare, under sommaren 2021, sa Mark- och miljödomstolen nej till en ansökan från Cementa som gällde ett tillstånd på 20 år. Orsaken då var enligt domstolen en bristfällig miljökonsekvensbeskrivning vid fortsatt brytning. Främst handlade det om hur grundvattnet skulle påverkas. Cementa överklagade det beslutet till Högsta domstolen, med där ville man inte ta upp frågan. En hotande cementkris var då nära, något som skulle kunnat slå hårt mot byggbranschen. Regeringen fattade då beslut om att ta fram en lag, ett undantag i miljöbalken, som gjorde det möjligt för Cementa att fortsätta brytningen. Undantaget tar slut vid årsskiftet, men efter beslutat i Mark- och miljödomstolen kan alltså Cementa fortsätta att bryta kalksten i Slite på Gotland i ytterligare fyra år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Cementa fick JA – nytt tillstånd på 4 år

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig