info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Cementa nekas prövningstillstånd

Cementa nekas prövningstillstånd av Högsta Domstolen då det gäller den omdiskuterade frågan om kalkbrytning i Slite på Gotland.

Cementas anläggning i Slite, Gotland. Foto: Cementa

Cementa har tidigare nekats fortsatt kalkbrytning av Mark-och miljööverdomstolen, vilket skulle innebära att kalkbrytningen kan upphöra i november i år. Att Högsta Domstolen nu nekar prövningstillstånd, betyder att den domen står fast.

Mark- och miljööverdomstolen nekade tidigare Cementa att fortsätta kalkbrytning. Domstolen ansåg att den miljökonsekvensbeskrivning bolaget lämnat in hade så stora brister att det inte gick att bedöma verksamhetens inverkan på miljön.

Men hur det blir med stopp av brytningen i praktiken är oklart. Regeringen har aviserat att man vill ge Cementa möjlighet att bryta ytterligare åtta månader, enligt näringsminister Ibrahim Baylan.

– Vi förbereder en tillfällig lagändring av miljöbalken för att avvärja eller minimera riskerna och vi jobbar samtidigt med ett antal åtgärder för att minska sårbarheten och öka cirkulariteten i hur vi i dag använder ganska ändliga resurser, sa han tidigare.

Anläggningen i Slite svarar för en stor del av den svenska cementtillverkningen. Det handlar om 2,3 miljoner ton av den totala volymen på 2,9 miljoner ton cement per år. Ett stopp av brytningen skulle få stora konsekvenser för byggandet, enligt branschföreträdare.

Högsta domstolen skriver att man har har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. HD får meddela prövningstillstånd om det är av ”vikt för ledning av rättstillämpningen”. Det får också meddelas i vissa andra undantagsfall.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Cementa nekas prövningstillstånd

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig