info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam2 V8-9

Byggnads positivt till lagförslag om huvudentreprenörsansvar

Byggnads är positivt till regeringens förslag att införa ett lagstadgat huvudentreprenörsansvar, så att arbetare ska få ut lön. Men facket vill ha kvar möjligheten att sluta kollektivavtal när man tycker det fungerar bättre.

Byggnads är för regeringens förslag om ett lagstadgat huvudentreprenörsansvar. Det framgår av en remiss förbundet lämnat in. Men facket vill också i fortsättningen ha möjlighet att avvika från lagstiftning genom kollektivavtal.
– Vi tycker att regeringsförslaget är väldigt bra, det var precis detta vi ville, att den anställde ska kunna ställa huvudentreprenören till svars. Men vi vill också kunna fortsätta utveckla våra kollektivavtal när det gäller huvudentreprenörsansvar. Vi inom facket sitter inne med mycket information och kunskaper om branschen, kunskaper som våra motparter också har, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Gäller både svenska och utländska arbetare

Regeringens förslag gäller både svenska och utstationerade arbetare. Det innehåller ett huvudförslag och ett alternativ, ett mer begränsat förslag. Byggnads stöttar utredningens huvudförslag om att huvudentreprenören ytterst ska kunna bli ytterst ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lönen. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen skulle arbetstagaren först kunna kräva pengar av företaget som anlitat arbetsgivaren. Får personen ifråga ändå inga pengar faller ansvaret ytterst på huvudentreprenören, enligt förslaget.

Risk man kringgår ansvaret

I förslag nummer två sträcker sig möjligheten att kräva lön bara till det företag som närmast anlitat arbetsgivaren.
-Det är ett dålig förslag, eftersom det är enkelt att kringgå ansvaret, genom att till exempel konstruera entreprenörskedjor som innehåller tomma bolag, säger Johan Lindholm.
Också LO har yttrat sig och tycker att huvudförslaget till ett lagstadgat huvudentreprenöransvar är bra. Man anser att detta ansvar bör införas för hela arbetsmarknaden inte bara bygg-och anläggning.

Större ansvarstagande

Byggnads har sedan 2015 ett entreprenörsansvar för löner i fyra av kollektivavtalen som de har med arbetsgivarna. Det gäller Byggavtalet, Entreprenadmaskinavtalet, Plåt-och ventilationsavtalet, samt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Byggnads anser att reglerna lett till ett större ansvarstagande i branschen men att mycket återstår för att skapa ordning och reda.
Tanken är att lagförslaget ska genomföras i mitten av nästa år.

Margite Fransson/Nina Christensen

arrow_forward Senaste nytt