info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads kongress: Krav på kortare arbetstid

Nästan hälften av de 21 motionerna till Byggnads kongress i juni, som behandlar arbetsmarknadspolitik och sysselsättning, handlar om kortare arbetstid.

10 av 21 motioner handlar om sänkt veckoarbetstid. Men det finns stora skillnader på med hur många timmar i veckan. En del vill minska arbetstiden med ett par timmar, medan Byggnads avdelning i Jämtland-Härjedalen tycker att förbundets mål borde vara 30-timmarsvecka. I ett första steg kan de tänka sig en sänkning ner till 35 timmar.
Vissa vill att arbetstiden ska kortas med en timme per dag, medan andra motionerar om en sänkt veckoarbetstid där den enskilde själv får bestämma över arbetstidsförkortningen.
De flesta motionerna om kortare arbetstid bygger sitt resonemang på att byggnadsarbetaryrket är fysiskt krävande och slitsamt. En kortare arbetstid skulle minska arbetsskadorna och ge byggnadsarbetarna en ökad livskvalitet.
En av motionerna, som behandlar arbetsmarknadspolitik och sysselsättning, handlar om arbetskraft från Polen, Lettland m m. Det är Byggnads avdelning i Helsingborg – ”vi träffade på ett 25-tal utländska arbetare med F-skatt under arbetsmiljöveckan” – som motionerar om att förbundet aktivt ska arbeta för en lagändring så att det enligt utlänningslagen även ska krävas arbetstillstånd för utländska egenföretagare.
Byggnads avdelning i Kalix vill att förbundet ska arbeta för att beredskapsarbeten återinförs som åtgärdsarbete. Anledningen till att avdelningen vill ha tillbaka beredskapsarbeten är att den sysselsättningsåtgärden gjorde att den enskilde individen kände att man tillhörde kollektivet fullt ut. Vid beredskapsarbete blev den arbetslöse anställd av företaget som i sin tur erhöll stöd från samhället. Enligt avdelningen i Kalix leder dagens åtgärdsjobb till utanförskap.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads kongress: Krav på kortare arbetstid

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig