info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Åtta av tio hus brister i takskydd

Reglerna om anordningar för skydd vid takarbete följs inte. Det visar en undersökning som genomförts på 2000 fastigheter i Umeå.

Mer än hälften av de undersökta fastigheterna hade brister när det gäller stege till taknocken. En tredjedel av husen hade brister i stege till skorsten och lika många saknade glidskydd för lös väggstege.
– De flesta har småfel, men det är nog 20 procent av fastigheterna där skyddet är riktigt illa, säger Niklas Broddeskog på Umeå kommuns stadsbyggnadskontor till Västerbottens-Kuriren.
Niklas Broddeskog tror att bristerna beror dels på att man inte har klart för sig vilka stora risker det är som är förknippade med takarbete. Dessutom tror han att fastighetsägarna inte har klart för sig att det är de som har det yttersta ansvaret.
Takskyddsprojektet i Umeå har genomförts som en arbetsmarknadsåtgärd. Fyra arbetslösa byggnadsarbetare har utbildats i takskydd och sedan genomfört undersökningen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Åtta av tio hus brister i takskydd

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig